Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Rozdział: Dane podstawowe

Aby zaraportować rozdział w monografii, w pierwszej kolejności należy zaraportować dane o książce, z której rozdział ten pochodzi. Służy do tego formularz wprowadzania książki pod redakcją. Książka pod redakcją określona jest w rozporządzeniu jako monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów.

W sekcji tej raportujemy jedyne podstawowe informacje o rozdziale (reszta informacji np. data opublikowania będzie pochodzić z wybranej w kolejnej sekcji książki). Aby dodać książkę, z której pochodzi rozdział należy uzupełnić formularz „Książka pod redakcją”.

Identyfikator DOI rozdziału – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii.

W przypadku rozdziału wprowadzenie numeru DOI lub linku do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji NIE JEST obowiązkowe. Jeżeli DOI jest wprowadzany, system sprawdza fakt istnienia podanego numeru w bazie: https://www.doi.org/, a także unikatowość DOI w ramach jednego typu publikacji w PBN.

POBIERZ DANE Z SYSTEMU CROSSREF – za pomocą identyfikatora DOI system PBN umożliwia uzupełnienie danych w formularzu dodawania publikacji w oparciu o dane znajdujące się w systemie Crossref. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wprowadzić poprawny numer DOI, a następnie wybrać przycisk „Pobierz dane z systemu Crossref”. Na podstawie wprowadzonego numeru DOI, system PBN pobierając dane z systemu Crossref, uzupełni w formularzu maksymalną możliwą liczbę pól (także nazwiska autorów w przypadku publikacji wieloautorskich).

Tytuł – pole obowiązkowe,

Główny język – pole obowiązkowe, lista języków jest zgodna ze standardem ISO 639-2; język publikacji należy wybierać z listy podpowiedzi generowanej w oparciu o wprowadzany ciąg znaków

Link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji – należy podać DOI albo link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji. Można zaraportować oba pola.

W przypadku nie uzupełnienia któregoś z wymaganych pól system wyświetli stosowny komunikat. Pozostałe pola są fakultatywne, jednakże zaleca się wypełnienie wszystkich pól.

 

Przejdź do następnej sekcji