Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tom pokonferencyjny: Dane podstawowe

Należy wprowadzić wymagane dane:

Tytuł – pole obowiązkowe;

Rok publikacji – pole obowiązkowe; nie może być większy niż rok aktualny;

POBIERZ DANE Z SYSTEMU CROSSREF – za pomocą identyfikatora DOI system PBN umożliwia uzupełnienie danych w formularzu dodawania publikacji w oparciu o dane znajdujące się w systemie Crossref. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wprowadzić poprawny numer DOI w przeznaczone do tego pole, a następnie wybrać przycisk „Pobierz dane z systemu Crossref”. Na podstawie wprowadzonego numeru DOI, system PBN pobierając dane z systemu Crossref, uzupełni w formularzu maksymalną możliwą liczbę pól (także nazwiska autorów w przypadku publikacji wieloautorskich).

W przypadku nie uzupełnienia lub w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia któregoś z wymaganych pól system wyświetli stosowny komunikat. Pozostałe pola są fakultatywne, jednak na potrzeby ewaluacji zalecamy dokładne wypełnienie wszystkich pól.

Jeśli poprawnie wprowadzono wszystkie dane należy kliknąć na niebieską strzałkę, znajdującą się w prawym dolnym rogu strony.

Przejdź do następnej sekcji