Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czasopisma (journals-controller)

journals-controllerREST API związane z czasopismami

GET
/v1/journals/mnisw/page
Pobierz wszystkie czasopisma MNISW ze szczegółami oceny

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy czasopism punktowanych wraz z informacją o ich punktacji. Aby pobrać listę czasopism niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba czasopism wyświetlonych na stronie).

Żądanie zwróci metadane czasopism pochodzących z listy MNiSW, zawierające pełną nazwę, nazwę skróconą, object ID, a także informację o punktacji czasopisma w poszczególnych latach oraz dyscyplinie. Punkty czasopisma są prezentowane z podziałem na lata. Wyniki żądania są stronicowane.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/journals/page
Pobierz strony wszystkich czasopism według statusu

Opis:
Końcówka umożliwia pobranie listy czasopism według ich statusu. Dostępne statusy to ACTIVE lub DELETED. Aby pobrać listę czasopism według ich statusu niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie parametrów – zakresu numerów stron, rozmiaru strony wyników (liczba czasopism wyświetlonych na stronie) oraz statusu (ACIVE lub DELETED).

Żądanie zwróci dane o czasopismach według ich statusu – aktywny lub usunięty.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/journals/version/{version}
Pobierz metadane czasopisma, wpisując klucz istniejącej wersji

OPIS: 
opis w przygotowaniu

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/journals/{journalId}
Pobierz rozszerzone metadane czasopisma według identyfikatora czasopisma

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych czasopiśmie na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o czasopiśmie niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id czasopisma w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane czasopisma, takie jak: tytuł, issn, eissn wraz z informacjami na temat powiązanych obiektów, np. jeśli wyszukujemy czasopismo, które w PBN powiązane jest z jakąkolwiek publikacją lub numerem czasopisma wówczas te informacje również zostaną zwrócone w żądaniu. Ponadto, jeśli czasopismo pochodzi z listy MNiSW w żądaniu zwrócone zostaną dyscypliny czasopisma oraz liczba punktów w poszczególnych latach

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/journals/{journalId}/metadata
Pobierz metadane czasopisma według identyfikatora czasopisma

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych czasopiśmie na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o czasopiśmie niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id czasopisma w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane czasopisma, takie jak: tytuł, issn, eissn, itp. Ponadto, jeśli czasopismo pochodzi z listy MNiSW w żądaniu zwrócone zostaną dyscypliny czasopisma oraz liczba punktów w poszczególnych latach

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu