Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie do nowego Profilu Instytucji publikacji z oświadczeniem z poziomu Repozytorium PBN oraz aktualizacja

Dodawanie publikacji z oświadczeniem do Profilu Instytucji

Publikacje do Profilu Instytucji dodajemy z poziomu Repozytorium PBN. W tym celu wyszukujemy publikację w Repozytorium PBN. Możemy zrobić to według autora, tytułu, fragmentu tytułu lub innych parametrów publikacji. W celu wskazania konkretnego parametru wyszukiwania w polu wyszukiwania wpisujemy znak #, przez co uwidocznią się nazwy pól.

W naszym przypadku wyszukujemy po fragmencie tytułu:

Klikamy w tytuł publikacji, który przeniesie nas do widoku szczegółów publikacji.

Jeśli dodajemy dane o publikacji do Profilu Instytucji w celu uwzględnienia jej w ewaluacji, należy wybrać przycisk Dodaj oświadczenia.

Dodając oświadczenie, należy wskazać:

  • rolę osoby w publikacji
  • dyscyplinę
  • datę oświadczenia (opcjonalnie)

Można również  dodać informacje o opłatach za publikację, jednak na etapie dodawania oświadczenia  nie jest to obowiązkowe.

Publikacja będzie widoczna zarówno w zakładce Ewaluacja jak i Publikacje. Dane osoby, która przekazała oświadczenie dla podmiotu będą widoczne w zakładce Oświadczenia dla osoby.

Zakładka Ewaluacja:

Zakładka Publikacje, ze znacznikiem w kolumnie Ewaluacja zaznaczonym jako Tak:

Zakładka Oświadczenia dla osoby:

Aktualizacja publikacji z oświadczeniem w Profilu Instytucji

W celu aktualizacji danych publikacji w Profilu Instytucji, zarówno tych dotyczących samej publikacji jak i oświadczenia, wystarczy ponownie wybrać opcję Dodaj oświadczenia.

Wyświetli się formatka Aktualizacji publikacji z oświadczeniami w Profilu Instytucji.

Należy pamiętać, że aktualizując oświadczenie, nadpisujemy jednocześnie publikację danymi z Repozytorium, co zostanie odzwierciedlone w zakładkach PublikacjeEwaluacja, natomiast zaktualizowane dane oświadczenia będą widoczne w zakładce Ewaluacja i Oświadczenia dla osoby.