Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Edycja tokenów aplikacji w API

Edycja tokenów aplikacji jest dostępna w zakładce Menadżer Aplikacji (1).

Aby edytować atrybuty aplikacji takie jak: identyfikator aplikacji, nazwę aplikacji, adres callback (url) należy wybrać przycisk edycji (2), znajdujący się w kolumnie Akcje (po prawej stronie tabeli).

Atrybuty aplikacji może edytować każda osoba posiadająca w systemie PBN rolę Menadżera Aplikacji dla instytucji, do której ta rola jest przypisana.

Edycji podlegają następujące elementy:
– identyfikator aplikacji
– nazwa aplikacji
– adres callback (url)

Menadżer Aplikacji nie ma możliwości edycji w zakresie uzyskanego dostępu do OPEN API. Domyślnie, dostęp jest ustawiony na Tylko odczyt, jednak podmioty zintegrowane z OPEN API systemu PBN mogą również uzyskać dostęp do odczytu i zapisu. Procedura uzyskania takiego dostępu w wersji produkcyjnej systemu została opisana tutaj.