Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Słowniki (dictionary-controller)

GET
​/v1​/dictionary​/countries
Pobierz wszystkie kraje

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych słownikowych – listę wszystkich krajów zawierającą kody kraju oraz ich pełne nazwy.
Aby pobrać listę krajów niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers).

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
​/v1/dictionary/disciplines
Pobierz wszystkie dyscypliny/obszary

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych słownikowych – listę wszystkich dyscyplin zawierającą kody dyscyplin oraz ich pełne nazwy.
Aby pobrać listę dyscyplin niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers).

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
​/v1/dictionary/languages
Pobierz wszystkie języki

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych słownikowych – listę wszystkich języków zawierającą ich pełne nazwy oraz kod wg norm ISO.
Aby pobrać listę języków niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers).

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu