Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Rozdział: Autorzy

Kształt sekcji AUTORZY dla rozdziału będzie zależny od tego, czy książka, która jest źródłem rozdziału stanowi przekład. Domyślnie (jeśli książka nie stanowi przekładu) jest tam dostępne pole Autorzy. Jeśli książka stanowi przekład ⇒ dostępne będą pola Autorzy, Autorzy przekładu.

W przypadku rozdziału osiągnięciem w rozumieniu ewaluacji jest autorstwo. Jeśli książka pod redakcją będąca źródłem dla rozdziału stanowi przekład, to w rozumieniu ewaluacji osiągnięciem jest autorstwo przekładu.

Ponadto, w przypadku gdy w podmiocie występuje autor w rozdziale z książki będącej przekładem oraz autor rozdziału z książki będącej oryginałem, taką publikację należy sprawozdać dwa razy – jako rozdział pochodzący z książki oryginalnej oraz rozdział z książki będącej przekładem wprowadzając odpowiednio autora oryginału oraz autora przekładu.

1) W domyślnym formacie sekcji AUTORZY (jeżeli książka, z której pochodzi rozdział nie stanowi przekładu) należy wprowadzić wymagane dane:

imię i nazwisko autora – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista autorów, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanej publikacji – rozdział musi posiadać co najmniej jednego autora.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

2) Jeśli książka, z której pochodzi rozdział stanowi przekład, w sekcji AUTORZY należy wprowadzić wymagane dane:

a) imię i nazwisko autora – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista osób, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanej publikacji – rozdział musi posiadać co najmniej jednego autora.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on.

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

b) imię i nazwisko autora przekładu – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista osób, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanej publikacji – rozdział musi posiadać co najmniej jednego autora przekładu.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on.

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

 

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji