Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Książka: Autorzy

Kształt sekcji AUTORZY dla monografii będzie zależny od informacji podanych w sekcji dane podstawowe. Domyślnie, są tam dostępne pola AutorzyRedaktorzy naukowi. Jednak jeśli książka stanowi przekład ⇒ dostępne będą pola Autorzy, Autorzy przekładu oraz Redaktorzy naukowi przekładu.

W przypadku książki osiągnięciem w rozumieniu ewaluacji jest autorstwo i/lub redakcja naukowa. Jeśli książka stanowi przekład to  w rozumieniu ewaluacji osiągnięciem jest autorstwo przekładu i/lub redakcja naukowa przekładu.

Ponadto, w przypadku gdy w podmiocie występuje autor przekładu (lub redaktor przekładu) oraz autor (lub redaktor) książki, taką publikację należy sprawozdać dwa razy – jako książkę oraz przekład tej książki wprowadzając odpowiednio autora (lub redaktora) oryginału oraz autora przekładu (lub redaktora przekładu).

1) W domyślnym formacie sekcji AUTORZY (jeżeli książka nie stanowi przekładu) należy wprowadzić wymagane dane:

a) imię i nazwisko autora – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista autorów, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanej publikacji.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

b) imię i nazwisko redaktora naukowego – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista redaktorów, z których należy wybrać redaktora naukowego/redaktorów naukowych wprowadzanej publikacji.

Raportowanie informacji o redaktorach nie jest obowiązkowe. 

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli redaktora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o redaktorze. Dodanie redaktora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane osoby z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

2) Jeśli książka stanowi przekład, w sekcji AUTORZY należy wprowadzić wymagane dane:

a) imię i nazwisko autora – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista autorów, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanej publikacji.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

b) imię i nazwisko autora przekładu – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista autorów, z których należy wybrać autora/autorów wprowadzanego przekładu.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli autora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o autorze. Dodanie autora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

c) imię i nazwisko redaktora naukowego przekładu – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista redaktorów, z których należy wybrać redaktora naukowego/redaktorów naukowych przekładu.

Raportowanie informacji o redaktorach nie jest obowiązkowe. 

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli redaktora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o redaktorze. Dodanie redaktora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane osoby z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji