Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie do nowego Profilu Instytucji publikacji bez oświadczenia z poziomu Repozytorium PBN oraz aktualizacja

Dodawanie publikacji bez oświadczenia do Profilu Instytucji

Do Profilu Instytucji możemy dodać artykuły, książki, książki pod redakcją, rozdziały w książkach pod redakcją oraz tomy pokonferencyjne. Aby dodać publikację do Profilu Instytucji, przynajmniej jedna osoba w publikacji – w dowolnym okresie – musi być zatrudniona w podmiocie lub być jej doktorantem.

Publikacje bez oświadczenia mogą być dodawane wstecz bez ograniczeń dotyczących daty publikacji.

Publikacje do Profilu Instytucji dodajemy z poziomu Repozytorium PBN. W tym celu wyszukujemy publikację w Repozytorium PBN. Możemy zrobić to według autora, tytułu, fragmentu tytułu lub innych parametrów publikacji. W celu wskazania konkretnego parametru wyszukiwania, w polu wyszukiwania wpisujemy znak #, przez co uwidocznią się nazwy pól.

W naszym przypadku wyszukujemy po fragmencie tytułu:

Klikamy w tytuł publikacji, który przeniesie nas do widoku szczegółów publikacji.

W celu dodania publikacji bez oświadczenia do Profilu Instytucji wybieramy przycisk Dodaj do instytucji.

Po kliknięciu w przycisk Dodaj do instytucji wyświetli się formatka Dodawania publikacji do Profilu Instytucji. Przed dodaniem publikacji do Profilu Instytucji możemy uzupełnić informacje o opłatach poniesionych za opublikowanie tekstu, jednak na tym etapie nie jest to obowiązkowe. Publikację przekazujemy do Profilu Instytucji, klikając w przycisk Dodaj do profilu.

Publikacja bez oświadczenia w Profilu Instytucji jest widoczna w zakładce Publikacje. W kolumnie Ewaluacja znacznik jest zaznaczony jako Nie.

Aktualizacja publikacji bez oświadczenia w Profilu Instytucji

W celu aktualizacji danych publikacji w Profilu Instytucji wystarczy ponownie wybrać opcję Dodaj do Instytucji.

Wyświetli się formatka Aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji. Należy pamiętać, że aktualizując publikację, nadpisujemy ją aktualnymi danymi tej publikacji z Repozytorium PBN.