Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Funkcjonalności wspomagające monitorowanie statusu opłat za publikacje: filtry, raporty, statystyki

W Profilu Instytucji udostępniono dodatkowe funkcjonalności, które pomogą Państwu na bieżaco monitorować stan wprowadzania informacji o opłatach.

1. Filtr oraz kolumna: Opłaty za publikacje

W sekcji Twoja jednostka dodano dedykowany filtr Opłaty za publikacje oraz kolumnę o tej samej nazwie, która pokazuje status opłat przy każdej publikacji.

Wszystkie – wszystkie publikacje z Profilu Instytucji podmiotu

Uzupełnione – publikacje objęte obowiązkiem wprowadzania informacji o opłatach, dla których uzupełniono dane

Nieuzupełnione – publikacje, które powinny mieć  wprowadzone informacje o opłatach, czyli artykuły i monografie z lat od 2020 z pominięciem rozdziałów, dla których dane o opłatach nie zostały jeszcze uzupełnione

Nie dotyczy – publikacje, które nie zostały objęte obowiązkiem wprowadzania informacji o opłatach, czyli wszystkie typy publikacji sprzed 2020 roku oraz rozdziały od 2020 i późniejsze.

2. Raport .xlsx uzupełniony o pola dotyczące statusu opłat

Pola dotyczące opłat:

 • Publikacja bezkosztowa
 • Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy
 • Środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Inne
 • Kwota
 • ObjectId publikacji

Dodatkowo raport został uzupełniony o dane dotyczące Otwartego dostępu.

3. Statystyki opłat

Statystyki ogólne wszystkich typów publikacji

Statystyki opłat prezentują dane w kilku perspektywach:

 • Uzupełnione opłaty w ujęciu ilościowym w podziale na typy publikacji
 • Uzupełnione opłaty w ujęciu kosztowym w podziale na typy publikacji
 • Wszystkie publikacje z Profilu Instytucji w podziale na kosztowe (koszt>0), bezkosztowe i nieuzupełnione.

Dodatkowo na wszystkie statystyki nałożona została informacja o udziale publikacji udostępnionych w Otwartym dostępie.

Sekcja statystyk daje możliwość filtrowania wyników po roku publikacji i typie publikacji.

Statystyki szczegółowe jednego typu publikacji

Po wybraniu konkretnego typu publikacji otrzymamy szczegółowe statystyki:

 • Statystyki danego typu publikacji w podziale na kosztowe (koszt>0), bezkosztowe i nieuzupełnione
 • Statystyki ilościowekwotowe w rozbiciu na lata publikacji.