Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Nadawanie roli Importera Publikacji

Importer Publikacji jest rolą systemową PBN. Opis tej roli oraz uprawnień Importera Publikacji w systemie znajduje się tutaj.

Role w systemie PBN zarządzane są z poziomu panelu administracyjnego w podmiocie. Dostęp do panelu mają administratorzy systemu POL-on w podmiocie naukowym lub jednostce nadrzędnej (tj. na poziomie całej uczelni). Jako administratora systemu POL-on rozumiemy osobę, która posiada rolę INST_ADM (uczelnie) lub INST_NAUK_ADM (instytuty naukowe).

Aby otrzymać rolę Importera Publikacji należy zwrócić się w tej sprawie do  Administratora podmiotu w POL-on. Uprawnienia nadaje się w systemie PBN.

Procedura nadawania roli Importera Publikacji przez osobę z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM:

Należy wejść na stronę systemu PBN (https://pbn.nauka.gov.pl), kliknąć ZALOGUJ (w prawym górnym rogu), wybrać zaloguj z OPI PIB i zalogować się swoimi danymi do logowania MCL (logowanie za pomcą MCL jest opisane tutaj).

Następnie należy kliknąć na swój login w prawym górnym rogu strony, a następnie wybrać Konto użytkownika.

Następnie, wybrać zakładkę Work Importer.

Na liście użytkowników dostępny jest przycisk DODAJ ROLĘ, który należy wybrać. W wyświetlonym formularzu wpisać adres e-mail użytkownika (adres e-mail w systemie PBN), któremu nadawana jest rola Importera Publikacji, wybrać z listy jednostek nazwę podmiotu, do którego rola jest nadawana, po czym zatwierdzić wybór klikając DODAJ.