Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Profile Instytucji (institution-profile-controller)

institution-profile-controllerREST API związane z profilami instytucji

GET
/v1/institutionProfile/publications/page
Pobieranie strony z publikacjami instytucji użytkownika

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy publikacji znajdujących się w Profilu Instytucji (są to wszystkie publikacje, które wezmą udział w procesie ewaluacji) użytkownika wykonującego żądanie. Aby pobrać listę publikacji z Profilu Instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token oraz X-User-Token w nagłówkach (headers). X-User-Token, czyli token użytkownika jest wymagany w przypadku tej końcówki, ponieważ pobranie danych o publikacjach z danego podmiotu wymaga dodatkowej autoryzacji – analizie poddawane są wprowadzone tokeny – sprawdzane jest posiadanie roli Importera Publikacji dla podmiotu, z którego pobierane są dane (Importer najwyższego rzędu lub Importer Instytucji podrzędnej).

Żądanie zwróci pełne dane wszystkich publikacji, które znajdują się w Profilu Instytucji zautoryzowanego użytkownika. Dla poszczególnych publikacji wyniki żądania zawierają między innymi: dane autorów (oraz inne role osób, o ile występują) oraz ich numery ORCID (jeśli są powiązani z ORCID i POL-on), objectId publikacji, typ publikacji, tytuł, DOI lub URL, rok wydania, informację o Open Access, abstrakt, informacje o czasopiśmie, wydawnictwie lub konferencji, afiliacje osób, itd. W tej końcówce nie ma informacji o dyscyplinach oświadczeń osób.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutionProfile/publications/page/statements
Pobieranie strony z oświadczeniami instytucji użytkownika

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy oświadczeń znajdujących się w Profilu Instytucji użytkownika wykonującego żądanie. Aby pobrać listę publikacji z Profilu Instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token oraz X-User-Token w nagłówkach (headers). X-User-Token, czyli token użytkownika jest wymagany w przypadku tej końcówki, ponieważ pobranie danych o publikacjach z danego podmiotu wymaga dodatkowej autoryzacji – analizie poddawane są wprowadzone tokeny – sprawdzane jest posiadanie roli Importera Publikacji dla podmiotu, z którego pobierane są dane (Importer najwyższego rzędu lub Importer Instytucji podrzędnej).

Żądanie zwróci listę wszystkich oświadczeń z Profilu Instytucji zautoryzowanego użytkownika. Na informacje o poszczególnych oświadczeniach składa się id oświadczenia (id), object ID instytucji (institutionId), object ID osoby (personId), object ID publikacji (publicationId), data dodania oświadczenia, dyscyplina oświadczona, informacja czy publikacja znajduje się na koncie ORCID osoby oraz rola osoby w publikacji.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu