Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Harmonogram prac

Planowany rozwój systemu do końca 2021r.

Październik

  • Proces eksperckiej oceny monografii – funkcjonalności dla ekspertów (początek października)
  • Proces automatycznej weryfikacji publikacji w oparciu o bazę Web of Science znajdujących się w Profilach Instytucji poszczególnych Instytucji (początek października)

Listopad

  • Uszczegółowienie powiadomień systemowych dla Importerów publikacji o zmianach w publikacjach (początek listopada)
  • Sugerowanie dyscypliny publikacji przez autora (początek listopada)
  • Obsługa federacji i przekształceń (połowa listopada)
  • Widok publikacji archiwalnych, od 2016 wstecz (koniec listopada)

Grudzień

  • Anglojęzyczna wersja systemu
  • Prezentacja wyników eksperckiej oceny monografii

Informujemy, że przedstawiony harmonogram może ulec zmianom w wyniku ewentualnych zmian aktów prawnych regulujących działanie modułu PBN.