Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Konferencje (conferences-controller)

conferences-controller – REST API związane z konferencjami.

GET
/v1/conferences/mnisw/page
Pobierz wszystkie konferencje MNISW ze szczegółami punktacji

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy konferencji punktowanych wraz z informacją o ich punktacji. Aby pobrać listę konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba konferencji wyświetlonych na stronie) w żądaniu.

Żądanie zwróci metadane konferencji pochodzących z listy MNiSW, zawierające pełną nazwę, nazwę skróconą, object ID, a także informację o punktacji konferencji w poszczególnych latach oraz dyscyplinie. Punkty konferencji są prezentowane z podziałem na lata. Wyniki żądania są stronicowane.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/page
Pobierz strony wszystkich konferencji według statusu.

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy konferencji – serii lub edycji – według ich statusu. Dostępne statusy to ACTIVE lub DELETED. Aby pobrać listę konferencji według ich statusu niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron, rozmiaru strony wyników (liczba konferencji wyświetlonych na stronie) oraz statusu (ACIVE lub DELETED) w żądaniu.

Żądanie zwróci dane o konferencjach według ich statusu – aktywny lub usunięty.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/version/{version}
Uzyskaj metadane konferencji, wpisując klucz istniejącej wersji

OPIS:
opis w przygotowaniu

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/{conferenceId}
Pobierz rozszerzone metadane konferencji według identyfikatora konferencji

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie rozszerzonych danych o konferencji – serii lub edycji – na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id konferencji w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane konferencji, wraz z informacjami na temat powiązanych obiektów, np. jeśli wyszukujemy serię konferencji, która w PBN powiązana jest z jakąkolwiek edycją konferencji oraz z publikacją wówczas te informacje również zostaną zwrócone w żądaniu.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/{conferenceId}/editions
Uzyskaj listę wszystkich edycji konferencji, wpisując identyfikator konferencji

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych o istniejących w systemie edycjach konferencji, które odbyły się w ramach serii konferencji. Aby pobrać listę edycji konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id serii konferencji w żądaniu.

Żądanie zwróci listę edycji konferencji powiązanych z serią konferencji o podanym ID wraz z pełnymi informacjami na temat każdej z nich, czyli pełna nazwa konferencji, nazwa skrócona, a także data i miejsce, w której edycja konferencji się odbyła.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/{conferenceId}/metadata
Pobierz metadane konferencji według identyfikatora konferencji

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie pełnych metadanych konferencji – serii lub edycji – na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id konferencji w ciele żądania (body).

Żądanie zwróci pełne metadane (nazwa, data rozpoczęcia i data zakończenia, miejsce w którym odbyła się konferencja, itp.) serii konferencji lub edycji konferencji (w zależności od tego czy zostanie podany object ID serii czy edycji).

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/conferences/proceedings/page
Pobierz tomy pokonferencyjne. Wyniki są stronicowane.

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy tomów pokonferencyjnych. Aby pobrać listę konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron, rozmiaru strony.

Żądanie zwróci pełne dane tomów pokonferencyjnych wraz z informacjami o obiektach powiązanych.

 

GET
/v1/conferences/proceedings/{publicationId}
Pobierz tom pokonferencyjny o podanym identyfikatorze.

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie rozszerzonych danych o tomie pokonferencyjnym na podstawie jego object ID. Aby pobrać dane o tomie niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id tomu w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane tomu wraz z informacjami na temat powiązanych z nim obiektów.