Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wydawnictwa (publishers-controller)

publishers-controllerREST API związane z wydawnictwami

GET
/v1/publishers/mnisw/page
Pobierz stronę wszystkich wydawców MNISW

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy wydawnictw punktowanych wraz z informacją o ich punktacji. Aby pobrać listę wydawnictw niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba czasopism wyświetlonych na stronie).

Żądanie zwróci metadane wydawnictw pochodzących z listy MNiSW, zawierające object ID (mongoId), pełną nazwę, mniswId,  a także informację o punktacji wydawnictwa w poszczególnych latach. Punkty wydawnictwa są prezentowane z podziałem na lata. Wyniki żądania są stronicowane.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/publishers/mnisw/page/yearlist
Pobierz stronę wszystkich wydawców MNISW z latami w liście punktów

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy wydawnictw punktowanych wraz z informacją o ich punktacji. Aby pobrać listę wydawnictw niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba wydawnictw wyświetlonych na stronie).

Żądanie zwróci metadane wydawnictw pochodzących z listy MNiSW, zawierające object ID (mongoId), pełną nazwę, mniswId,  a także informację o punktacji wydawnictwa w poszczególnych latach (lata prezentowane na liście punktów). Punkty wydawnictwa są prezentowane z podziałem na lata. Wyniki żądania są stronicowane.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/publishers/page
Pobierz strony wszystkich wydawców według statusu

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy wszystkich wydawnictw według ich statusu. Aby pobrać listę wydawnictw niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba wydawnictw wyświetlonych na stronie) oraz statusu (ACTIVE lub DELETED) w żądaniu.

Żądanie zwróci metadane wszystkich wydawnictw, które znajdują się w systemie według ich statusu (aktywny lub usunięty). Wynik żądania zawiera object ID (mongoId) wydawnictwa, pełną nazwę, a także – jeśli wydawnictwo pochodzi z listy ministerialnej – mniswId oraz informację o punktacji wydawnictwa w poszczególnych latach. Punkty wydawnictwa są prezentowane z podziałem na lata. Wyniki żądania są stronicowane.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/publishers/version/{version}
Uzyskaj metadane wydawcy, wpisując klucz istniejącej wersji.

OPIS:
opis w przygotowaniu

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/publishers/{publisherId}
Pobierz rozszerzone metadane wydawcy według identyfikatora wydawcy

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie rozszerzonych danych o wydawnictwie na podstawie jego object ID. Aby pobrać dane o wydawnictwie niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id wydawnictwa w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane wydawnictwa, wraz z informacjami na temat powiązanych obiektów, np. jeśli wydawnictwo jest powiązane z jakąkolwiek publikacją, wówczas ta informacja zostanie zwrócona w żądaniu. Wynik żądania zawiera object ID (mongoId) wydawnictwa, pełną nazwę, a także – jeśli wydawnictwo pochodzi z listy ministerialnej – mniswId oraz informację o punktacji wydawnictwa w poszczególnych latach. Punkty wydawnictwa są prezentowane z podziałem na lata. 

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/publishers/{publisherId}/metadata
Pobierz metadane wydawcy według identyfikatora wydawcy

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie danych o wydawnictwie na podstawie jego object ID. Aby pobrać dane o wydawnictwie niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz id wydawnictwa w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane wydawnictwa (w porównaniu z endpointem /v1/publishers/{publisherId} wynik żądania nie zawiera informacji na temat powiązanych obiektów). Wynik żądania zawiera object ID (mongoId) wydawnictwa, pełną nazwę, a także – jeśli wydawnictwo pochodzi z listy ministerialnej – mniswId oraz informację o punktacji wydawnictwa w poszczególnych latach. Punkty wydawnictwa są prezentowane z podziałem na lata. 

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu