Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Duplikaty

Nowy porządek prawny wniósł zmianę przedmiotu ewaluacji. Wpłynęło to na konstrukcję systemu PBN 2.0 oraz sposób sprawozdawania osiągnięć. Te same publikacje z różnych wydziałów w jednym podmiocie muszą być scalone w jedną.

Aby ułatwić scalanie publikacji i zminimalizować wkład pracy po Państwa stronie, narzędzie wyszukuje publikacje o identycznym numerze DOI lub identycznym numerze ISBN.

Następnie są one grupowane w sposób ułatwiający wskazanie wersji, która zostanie przeniesiona do PBN 2.0. Spośród znalezionych publikacji Importer Publikacji musi wybrać jedną, która zostanie przeniesiona do PBN 2.0. Wskazana publikacja musi być uzupełniona o wszystkie niezbędne dane.

Publikacje, które zostaną wskazane do przeniesienia, w Module Sprawozdawczym PBN zostaną w odpowiedni sposób oznaczone. Analogicznie, wszystkie publikacje, które nie zostaną przeniesione do PBN 2.0, w Module Sprawozdawczym będą opatrzone taką informacją. 

Wskazanie jednej wersji publikacji dla całego podmiotu

Aby wybrać jedną wersję publikacji do przeniesienia należy wejść w zakładkę Łączenie publikacji. 

Zakładka prezentuje wszystkie duplikaty w całym podmiocie pogrupowane po numerze DOI oraz po numerze ISBN. 

Z zaprezentowanych poszczególnych duplikatów należy wybrać jedną publikację, która powinna zostać przeniesiona do PBN 2.0. Pozostałe zostaną oznaczone jako „publikacje do usunięcia”.

Jeżeli do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy wprowadzono kilka różnych publikacji z tym samym numerem DOI, to jest to błąd który należy usunąć. Identyfikator DOI musi być unikatowy w skali całego systemu i nie ma możliwości wprowadzenia dwóch publikacji o tym samym DOI.

Należy usunąć powtarzający się numer DOI z publikacji i wprowadzić poprawny DOI lub link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełna treść publikacji albo do miejsca gdzie znajduje się informacja o publikacji.