Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Książka pod redakcją: Dane do ewaluacji

Dane, które należy wprowadzić w sekcji DANE DO EWALUACJI są bardzo ważne z punktu widzenia przyszłej ewaluacji. Zaznaczenie opcji dostępnych w tej sekcji jest istotne pod kątem liczby przyznanych punktów za publikację. Podstawą prawną, która tą kwestię reguluje jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Obowiązek wprowadzenia tych danych leży po stronie Importera Publikacji.

Aby uzupełnić dane w tej sekcji należy:

  • określić czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego, klikając na pole typu checkbox (na podstawie § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, który mówi o wartości punktowej dla tego rodzaju publikacji). Jeśli monografia powstała w ramach realizacji projektów finansowych wymienionych w § 15.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej zaznaczyć checkbox z odpowiednim projektem finansowym. Istnieje możliwość zaznaczenie więcej niż jednego projektu. 

Jeśli w sekcji DANE PODSTAWOWE zaznaczono, że publikacja stanowi przekład, pojawią się dodatkowe dwa pola:
monografia stanowi przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim.

Należy wybrać jedno z nich, nie można zaznaczyć obu pól jednocześnie.

Wróć do poprzedniej sekcji Przejdź do następnej sekcji