Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Edycja połączeń w publikacji (przypinanie/odłączanie obiektów)

Dokonywanie zmian w publikacji prowadzone jest w sposób dwojaki – poprzez edycję podstawowych danych (np. tytuł, rok czy język publikacji) oraz przypinanie/odłączanie obiektów (a więc edycję połączeń). Każdy zalogowany użytkownik może dokonać modyfikacji w publikacjach dostępnych w ogólnym repozytorium systemu. Chyba, że zostały zweryfikowane i potwierdzone przez użytkownika posiadającego rolę Importera Publikacji, co zostało opisane tutaj.

Edycja połączeń polega na odpinaniu lub przypinaniu obiektów dodanych do publikacji. Takiej edycji podlegają następujące dane:

  • osoby w publikacji (autorzy, autorzy przekładu, redaktorzy, redaktorzy przekładu),
  • konferencje,
  • czasopisma,
  • numer czasopisma,
  • wydawnictwo,
  • afiliacje (czyli Instytucje przypisane do publikacji).

Są to oddzielne obiekty, które funkcjonują w systemie jako odrębne byty.

Wszystkie połączenia (linki) innych obiektów z publikacją są zaprezentowane na samym dole widoku szczegółów – sekcja Połączenia, co zostało zaprezentowane poniżej.

W tej sekcji użytkownik może zweryfikować te połączenia lub odłączyć je od publikacji za pomocą przycisku ODŁĄCZ.

Odłączenie obiektów, sprawia że nie są one dłużej widoczne w widoku szczegółów danego obiektu (przykładowo – publikacji). Powyżej zamieszczono zrzut ekranu z sekcji Połączenia, a poniżej widok publikacji po odłączeniu obiektu typu autor.

Jeśli edycja publikacji polega np. na zmianie źródła w przypadku artykułu, dodaniu konferencji lub wprowadzeniu dodatkowego autora i tym podobne zmiany, należy skorzystać z przycisku ZMIEŃ lub DODAJ, który dostępny jest obok każdej sekcji w widoku szczegółów publikacji. W przypadku autorów dodawanie oznaczone jest symbolem symbol „+” obok nazwisk, a odłączanie ikoną kosza.

Edycja połączeń w widoku publikacji na przykładzie zmiany czasopisma, będącego źródłem dla artykułu:

1) W widoku szczegółów publikacji należy odszukać sekcję źródło i kliknąć przycisk ZMIEŃ.

2) Na ekranie pojawi się okienko do wprowadzenia tytułu czasopisma, fragmentu tytułu czasopisma, numeru ISSN lub eISSN. Należy wprowadzić wybrany parametr, a następnie kliknąć SZUKAJ.

3) Następnie z listy czasopism należy wybrać jedno i kliknąć ZMIEŃczasopismo w publikacji zostało zmienione.

W przypadku gdyby poszukiwane czasopismo nie wyświetliło się na liście – należy wybrać przycisk NIE ZNALEZIONO. Wówczas można dodać je ręcznie do publikacji tak jak opisano to tutaj.