Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Artykuł: Afiliacje

Na dane o afiliacji składają się dane wprowadzone w sekcji AUTORZY  oraz dane o instytucji wprowadzone w sekcji AFILIACJE. Kolejność wprowadzanych danych nie ma znaczenia, ponieważ dopiero w kolejnym kroku będzie trzeba połączyć wprowadzoną instytucję z autorem wprowadzonym w sekcji AUTORZY. Afiliacja nie jest równoznaczna z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 265 ust. 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Informacja o afiliacji jest taka jak w publikacji, w związku z tym dopuszczalne jest aby autor miał więcej niż jedną afiliację. Ponadto, podawanie informacji o afiliacji nie jest obowiązkowe.

Należy podać nazwę instytucji. Poszczególne instytucje można wybrać z listy (trzeba zwrócić uwagę na wskazanie odpowiedniej instytucji w bazie).

Jeśli instytucji nie ma w bazie, należy ją dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o instytucji. Dodanie instytucji w tym formularzu oznacza dodanie informacji o instytucji do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe – większa liczba informacji umożliwi precyzyjną identyfikację instytucji w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji dotyczących danej instytucji pozwoli na wybór instytucji z listy.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

Po wprowadzeniu instytucji, w sekcji AFILIACJE zaprezentowane będą osoby wprowadzone w sekcji AUTORZY. Instytucja wprowadzona w tej sekcji musi mieć przypisanego od 1 do wszystkich osób zaraportowanych w sekcji AUTORZY. Jeżeli wprowadzona instytucja nie została przypisana do żadnej osoby wyświetlana jest informacja, która nie blokuje dalszego wypełniania formularza. Ale w takim przypadku, po przejściu do innej sekcji formularza dodawania publikacji, wprowadzona uprzednio instytucja zniknie (aby zachować informację o afiliacji należy przypisać autora do instytucji).

Po wprowadzeniu co najmniej jednej instytucji na ekranie pojawi się formularz w postaci tabeli, w którym do autorów należy przypisać instytucje, do których afiliują.

Wybór afiliacji polega na przypisaniu instytucji do autora, za pomocą checkboxów w odpowiednim polu w tabeli.  Jedna osoba może mieć więcej niż jedną afiliację.

 

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji