Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Książka pod redakcją: Autorzy

Kształt sekcji AUTORZY dla monografii pod redakcją będzie zależny od informacji podanych w sekcji dane podstawowe. Domyślnie, jest tam dostępne pole Redaktorzy naukowi. Jednak jeśli książka stanowi przekład ⇒ dostępne będzie pole Redaktorzy naukowi przekładu.

W przypadku książki pod redakcją osiągnięciem w rozumieniu ewaluacji jest redakcja naukowa. Jeśli książka pod redakcją stanowi przekład to w rozumieniu ewaluacji osiągnięciem jest redakcja naukowa przekładu.

Ponadto, w przypadku gdy w podmiocie występuje redaktor przekładu oraz redaktor książki będącej oryginałem, taką publikację należy sprawozdać dwa razy – jako książkę oraz przekład tej książki wpisując odpowiednio redaktora oryginału oraz redaktora przekładu.

Raportowanie informacji o redaktorach nie jest obowiązkowe.    

1) W domyślnym formacie sekcji AUTORZY można wprowadzić następujące dane:

imię i nazwisko redaktora naukowego – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista osób, z których należy wybrać redaktora naukowego/redaktorów naukowych wprowadzanej publikacji.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli redaktora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o redaktorze. Dodanie redaktora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

2) Jeśli książka pod redakcją stanowi przekład i opcja ta została zaznaczona w sekcji DANE PODSTAWOWE, w sekcji AUTORZY można wprowadzić następujące dane:

imię i nazwisko redaktora naukowego przekładu  – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista osób, z których należy wybrać redaktora naukowego/redaktorów naukowych wprowadzanego przekładu.

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli redaktora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o redaktorze. Dodanie redaktora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji