Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie oświadczeń do publikacji

Na podstawie art. 265 ust 13 Ustawy 2.0 osoba, której osiągnięcia są wykazywane  na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin.

W systemie PBN technicznym odpowiednikiem oświadczenia jest Profil Instytucji, w którym gromadzone są publikacje oświadczone przez osoby w poszczególnych dyscyplinach do konkretnego podmiotu. Publikacje znajdujące się w Profilu Instytucji będą uczestniczyły w procesie ewaluacji.

UWAGA! Przypisane publikacji do Profilu Instytucji w systemie PBN nie zwalnia podmiotów z obowiązku zebrania oświadczeń. Zadaniem Profilu Instytucji jest wyłącznie odwzorowanie, na moment ewaluacji, ich zebranych oświadczeń.

Dodawanie publikacji do Profilu Instytucji jest możliwe dla użytkowników posiadających w systemie rolę Importera Publikacji. Więcej o nadawaniu tej roli można przeczytać tutaj.

Aby dodać publikację do Profilu Instytucji, czyli odwzorować w niej oświadczenie, należy wejść w widok jej szczegółów i wybrać przycisk DODAJ OŚWIADCZENIE, który dostępny jest w polu nawigacji po lewej stronie.

Następnie, jeśli użytkownik posiada uprawnienia Importera Publikacji do większej liczby podmiotów, należy wybrać rolę. System zapamiętuje ten wybór i przy kolejnym dodawaniu publikacji do Profilu Instytucji nie ma potrzeby wybierać roli.

W kolejnym kroku należy wskazać w jakiej roli oraz w jakiej dyscyplinie występują poszczególne osoby w publikacji. Rolę (np. autor/redaktor/ autor przekładu) osoby należy zaznaczyć klikając na checkbox obok jej nazwiska, a dyscyplinę wybrać z listy. Można także wprowadzić datę oświadczenia. Po wykonaniu tych czynności dla wszystkich osób, które oświadczyły swoje publikacje do podmiotu należy wybrać przycisk DODAJ DO PROFILU.

Po wykonaniu tej czynności publikacja zostanie zapisana na liście publikacji w Profilu Instytucji – czyli publikacji, które będą uczestniczyły w procesie ewaluacji.

UWAGA:

W momencie dodawania (opcja DODAJ OŚWIADCZENIE) lub aktualizacji oświadczenia (opcja DODAJ INNE OŚWIADCZENIA) w publikacji, która posiada niepełne (lub nieprawidłowe) dane, system wyświetla alerty informujące, jakiego typu dane w publikacji są niekompletne.

W takim przypadku konieczne jest naniesienie poprawek w rekordzie, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości dodania (lub aktualizacji) takiej publikacji do Profilu Instytucji.

Poniżej zamieszczono poszczególne komunikaty wraz z wyjaśnieniami.

OBJAŚNIENIA:

Publikacja nie ma wszystkich niezbędnych połączeń i nie może być dodana/zaktualizowana  – oznacza to, że publikacja nie posiada pełnych danych, które wymagane są przez rozporządzenie, co sprawia że nie może zostać dodana do Profilu Instytucji (lub zaktualizowana jeśli została zaimportowana z PBN MS i trafiła do profilu). Połączenia w systemie oznaczają powiązania publikacji z innymi obiektami, takimi jak czasopismo, konferencja (seria i edycja), wydawnictwo lub osoby (może to być autor, autor przekładu, itp.).

Żaden z autorów/redaktorów tej publikacji nie jest twoim pracownikiem – alert pojawia się w następujących przypadkach:

  • autor w publikacji nie jest pracownikiem danego podmiotu. Aby osiągnięcia naukowe mogły być brane pod uwagę w ewaluacji, osoby które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13, muszą spełniać wymagania określone w § 11 Rozporządzenia dot. ewaluacji, lub
  • w publikacji wprowadzono nieprawidłowe dane o autorze/redaktorze albo system nie rozpoznał osób w POL-on, bo np. zostali wprowadzeni tylko z imienia i nazwiska.

W takim przypadku należy edytować publikację zmieniając powiązania publikacji z autorem. Aby dane były prawidłowe należy podpiąć właściwego autora (osobę) z listy zawierającej dane z rejestrów POL-on.

Istnieje możliwość  przypisania osoby z POL-on w bardzo prosty sposób bez konieczności edycji całej publikacji. W takiej sytuacji należy, w szczegółach publikacji w repozytorium, wybrać ikonę lupki znajdującą się obok nazwiska autora w sekcji Autorzy i redaktorzy (tak jak poniżej). Po wybraniu tego przycisku system wyświetli listę osób z POL-on, z której należy wybrać odpowiedniego autora.

Posiadasz więcej oświadczeń w profilu instytucji niż osób dla których można złożyć oświadczenie – alert odnosi się do stanu publikacji według jej wersji w repozytorium systemu. Alert nie oznacza błędu w w Profilu Instytucji!!!

W wersji publikacji w Profilu Instytucji danego podmiotu znajduje się stan prawidłowy, odzwierciedlający dane w Module Sprawozdawczym w danym podmiocie. Zgodnie z założeniami migracji, wszystkie publikacje afiliowane do podmiotu w PBN MS – są przemianowane na oświadczenia i dodane w Profilu Instytucji.