Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie oświadczeń do publikacji z poziomu Profilu Instytucji

Publikacje znajdujące się już w Profilu Instytucji mogą zostać przekazane do ewaluacji, pod warunkiem dodania oświadczenia.

Dodanie oświadczenia z poziomu Profilu Instytucji

Możemy to zrobić z poziomu zakładki Publikacje, klikając przycisk z plusem w kolumnie Akcje.

W formatce dodawania oświadczenia przy imieniu i nazwisku autora wprowadzamy dyscyplinę, a następnie klikamy przycisk Dodaj oświadczenia. Data oświadczenia na tym etapie nie jest obowiązkowa.


Po dodaniu oświadczenia dane publikacji są widoczne w zakładce Ewaluacja, natomiast w zakładce Publikacje, znacznik w kolumnie Ewaluacja zmieni się na TAK.

Zakładka Ewaluacja:

Zakładka Publikacje:

Aktualizacja oświadczenia z poziomu Profilu Instytucji

Aktualizacji oświadczenia publikacji znajdującej się w Profilu Instytucji możemy dokonać zarówno w zakładce Publikacje jak i w zakładce Ewaluacja.

W zakładce Publikacje wystarczy ponownie kliknąć w przycisk z plusem, ten sam, którym dodawaliśmy oświadczenie. W przypadku publikacji z dodanym już oświadczeniem, po kliknięciu wyświetli się formatka aktualizacji.

Natomiast w zakładce Ewaluacja,  formatka aktualizacji oświadczenia widoczna jest po rozwinięciu danych publikacji.

W formatce możemy dokonać aktualizacji pojedynczego oświadczenia, zmieniając dyscyplinę i datę oświadczenia za pomocą ikonki z ołówkiem.

Po dokonaniu zmiany zapisujemy każde z edytowanych pól.

Ikonka z czerwonym koszem pozwala usunąć pojedyncze oświadczenie z publikacji.

W przypadku usunięcia wszystkich oświadczeń, informacja o publikacji zostanie usunięta z zakładek Ewaluacja oraz Oświadczenia dla osoby. Będzie jednak nadal widoczna w zakładce Publikacje.  

W Profilu Instytucji możliwa jest również jednoczesna aktualizacja wielu oświadczeń przy danej publikacji. W tym celu wybieramy przycisk Aktualizuj wszystkie oświadczenia w dolnej części formatki.

System wyświetli wszystkie osoby w publikacji zatrudnione w naszym podmiocie.

  W ramach aktualizacji możemy:

  • Zmienić rolę, pod warunkiem, że osoba miała więcej niż jedną rolę przypisaną w publikacji w Repozytorium PBN
  • Dodać lub zmienić dyscyplinę w ramach dyscyplin oświadczonych przez daną osobę w POL-on
  • Dodać lub zmienić datę oświadczenia.

Zmiany zapisujemy przyciskiem Aktualizuj oświadczenia.