Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Edycja i usuwanie DOI

System PBN umożliwia dodanie identyfikatora DOI, jego edycję i  usunięcie w publikacjach, które są już wprowadzone do systemu. Edycja identyfikatora DOI odbywa się w szczegółach publikacji i nie jest częścią podstawowego formularza edycji.

Przycisk umożliwiający edytowanie numeru DOI jest dostępny pod tytułem publikacji w miejscu, gdzie prezentowany jest wprowadzony identyfikator.

1) Zmiana lub usunięcie DOI

2) Wprowadzenie identyfikatora DOI, jeśli wcześniej nie został wprowadzony

Zapisanie nowododanego lub wyedytowanego identyfikatora DOI jest możliwe na zasadach jak przy dodawaniu nr DOI. Obowiązują takie same walidacje na format i unikatowość DOI w systemie. System sprawdza fakt istnienia podanego numeru w bazie DOI: https://www.doi.org/, a także unikatowość DOI w ramach jednego typu publikacji w PBN. Jeśli podany przez użytkownika nr DOI istnieje w bazie w ramach tego samego typu, system nie pozwala zapisać takiego DOI i wyświetla stosowny komunikat. 

Aby edytować lub dodać numer DOI należy wybrać przycisk ZMIEŃ DOI lub DODAJ DOI (1). Następnie należy usunąć, edytować, lub wprowadzić DOI (2), wskazać przyczynę zmiany (3) i potwierdzić przyciskiem POTWIERDŹ (4).

System wymienia domyślnie dwie przyczyny edycji DOI oraz umożliwia wprowadzenie swojego uzasadnienia. Uzasadnienie powinno zawierać nie mniej niż 20 i nie więcej niż 200 znaków.

Nie ma możliwości pobrania danych z Crossref na podstawie zmienianego lub nowowprowadzonego DOI. W takim przypadku należy dodać nową publikację, a błędną usunąć.