Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kod TFA (two-factor authentication, autentykacja dwuetapowa)

W systemie PBN istnieje możliwość ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego. Autentykacja dwuetapowa służy dodatkowemu zabezpieczeniu dostępu do konta PBN.

Po aktywowaniu tej usługi niemożliwe będzie zalogowanie się do systemu bez podania dodatkowego hasła z urządzenia mobilnego, na którym zainstalowano aplikację obsługującą TOTP (aplikację do uwierzytelniania, protokół generujący jednorazowe hasła, stosowany w celu autoryzacji dostępu w systemach teleinformatycznych).

Włączenie tej funkcjonalności jest opcjonalne, a jest ona dostępna po zalogowaniu się do systemu, w zakładce „Twój profil”.

Aby korzystać z tej opcji użytkownik musi zainstalować na swoim telefonie albo innym urządzeniu aplikację do uwierzytelniania. Aby się zalogować przy użyciu kodu TFA, użytkownik musi wprowadzić kod, który jest wyświetlany w tej aplikacji.

Aby uruchomić autentykację dwuetapową:

  1. Należy kliknąć przycisk „WŁĄCZ” w sekcji autentykacji dwuetapowej,
  2. Następnie, za pomocą zainstalowanej aplikacji obsługującej TOTP (aplikacji do uwierzytelniania) zeskanować kod QR,
  3. Na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się kod, który należy wprowadzić w sekcji autentykacji dwuetapowej w PBN i wybrać przycisk „UAKTYWNIJ”,
  4. Po aktywowaniu usługi, przy następnym logowaniu, system będzie wymagał użytkownika podana kodu TFA z aplikacji do uwierzytelniania z urządzenia mobilnego.

Wyłączenie autentykacji dwuetapowej jest możliwe z kontekstu zalogowanego użytkownika w tym samym miejscu w którym nastąpiło jej aktywowanie.