Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Artykuł: Konferencja

Sekcja KONFERENCJA uaktywnia się po zaznaczeniu checkboxa Materiał konferencyjny w sekcji DANE PODSTAWOWE.

Artykuł może czerpać punkty z listy czasopism, ale jeśli zaznaczono, że jest on materiałem konferencyjnym to wtedy punkty są przyznawane zgodnie z wykazem konferencji. 

Należy wpisać tytuł konferencji. Po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista, z których należy wybrać odpowiedni tytuł konferencji.  Konferencje z ministerialnych wykazów oznaczone są ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze konferencji z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu konferencji.

Jeśli konferencji nie ma w bazie, należy ją dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. W formularzu dodawania konferencji wszystkie pola są wymagane. Jeśli dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Dodanie konferencji w tym formularzu oznacza dodanie informacji o konferencji do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

Jeśli wybrano konferencję, obowiązkowe jest wybranie lub wprowadzenie jej edycji. Jeśli edycji konferencji nie ma w bazie, należy ją dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. W formularzu dodawania edycji wszystkie pola są wymagane. Jeśli dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

W przypadku gdy artykuł został opublikowany w tomie pokonferencyjnym (zaznaczono odpowiedni checkbox w sekcji DANE PODSTAWOWE), konferencję oraz jej edycję należy wybrać z listy – nie ma możliwości wprowadzenia tomu pokonferencyjnego za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE.

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji