Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Założenia migracji

Przygotowane przez nas narzędzie „Hub migracyjny” pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS).

Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. Oznacza to, że zanim zostaną przeniesione do systemu PBN 2.0 uprawnieni użytkownicy będą musieli podjąć działania, które umożliwią prawidłową migrację różnych typów publikacji. Będzie to niezbędne aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji, a także aby zachować zgodność danych z rozporządzeniem.

Uprawnionymi użytkownikami, którzy mogą wykonać prace zmierzające do przeprowadzenia migracji danych są Importerzy Publikacji dla całego podmiotu.

Udostępnione narzędzie pozwoli na zminimalizowanie nakładu pracy związanego z np. ze zmianą przedmiotu ewaluacji ustanowioną przez nowy porządek prawny (z wydziałów na cały podmiot w dyscyplinach). Narzędzie zostało wyposażone miedzy innymi w funkcjonalności rozpoznające duplikaty wśród różnych wydziałów jednego podmiotu (co pozwoli np. zminimalizować wysiłek uzupełniania informacji o wszystkich autorach publikacji do jednej, wskazanej, migrowanej do PBN 2.0 wersji).

W Hubie Migracyjnym znajdują się publikacje już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN (publikacje oznaczone jako PBN-AR). Jeżeli publikacje mają zostać zmigrowane do PBN 2.0 prosimy dokonać archiwizacji publikacji w systemie PBN MS.

Przejdź do opisu etapów migracji