Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Nowy Profil Instytucji – przeznaczenie i zawartość

Profil Instytucji to moduł w systemie PBN, w którym każdy podmiot może gromadzić publikacje powstałe w ramach swojej działalności naukowej.

Dotyczy to artykułów, książek, książek pod redakcją, rozdziałów w książkach pod redakcją oraz tomów pokonferencyjnych.

Profilem Instytucji zarządza Importer Publikacji, pracownik danego podmiotu, odpowiedzialny za jakość danych o publikacjach sprawozdawanych do POL-on, w tym jakość danych przekazywanych do ewaluacji działalności naukowej danej instytucji.

Rola nowego Profilu Instytucji została rozszerzona poza cele ewaluacyjne. Jest to moduł PBN, w którym każdy podmiot może gromadzić informacje o swoich publikacjach, bez względu na to, czy będzie brał udział w ewaluacji czy nie.

Nowy Profil Instytucji zawiera 4 zakładki: Publikacje, Ewaluacja, Oświadczenia dla osoby oraz Pracownicy.

Wszystkie dodane do Profilu Instytucji publikacje widoczne są w zakładce Publikacje. Publikacje przeznaczone do ewaluacji w kolumnie Ewaluacja mają odpowiedni znacznik.

W zakładce Ewaluacja znajdują się wyłącznie publikacje przeznaczone do ewaluacji. Są to publikacje, których dane zawierają dodatkowo informację o oświadczeniu pracownika, upoważniającym podmiot do wykazania tych publikacji w ewaluacji, w ramach konkretnej dyscypliny.

W zakładce Oświadczenia dla osoby widoczne są osoby, które upoważniły podmiot do wykazania ich publikacji w ewaluacji.

Pod danymi każdej osoby jest rozwijana lista z publikacjami przekazanymi przez nią do ewaluacji. Przy każdej publikacji jest informacja o roli osoby, dacie publikacji, a po kliknięciu w tytuł, również o dyscyplinie.

W zakładce Pracownicy jest widoczna lista pracowników podmiotu oraz doktorantów wraz z okresem zatrudnienia lub kształcenia w podmiocie.