Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Etapy migracji danych z PBN MS do PBN 2.0

Automatyczna analiza danych

Pierwszym etapem migracji jest analiza danych zebranych w Module Sprawozdawczym PBN. Przygotowane przez nas narzędzie automatycznie analizuje wszystkie dane zebrane w Module Sprawozdawczym pod kątem zgodności z wymaganiami migracji systemu PBN 2.0.

Języki oraz kraje umieszczone w informacjach o publikacji są automatycznie mapowane z różnie wprowadzanych, ale poprawnych wpisów na wpisy zgodne ze standardami ISO. W przypadku danych, których proste mapowanie jest niemożliwe, narzędzie przeprowadza analizę wspartą algorytmami nauczania maszynowego. W momencie kiedy system rozpozna języki i kraje, uzupełnia brakujące pola automatycznie.

Przygotowanie konwersji

W systemie PBN 2.0 część typów publikacji jest reprezentowana inaczej niż w Module Sprawozdawczym PBN. Z tego powodu opracowane narzędzie automatycznie mapuje stare typy na nowe, analizując dane publikacji.

Konwersja typów publikacji znajdujących się z PBN MS na typy w PBN 2.0:

 1. Artykuł posiadający informacje o czasopiśmie, z którego pochodzi zostaje przeniesiony do PBN 2.0 jako ARTYKUŁ;
 2. Artykuł posiadający informację o konferencji, zostaje przeniesiony do PBN 2.0, jako ARTYKUŁ z zaznaczonym materiałem konferencyjnym;
 3. Rozdział z konferencji, pochodzący z monografii będącej materiałem konferencyjnym zostaje przekonwertowany na ARTYKUŁ, z zaznaczonym materiałem konferencyjnym posiadającym informacje o tomie pokonferencyjnym;
 4. Rozdział posiadający informację o konferencji, pochodzący z monografii bez informacji o konferencji zostaje przekonwertowany na ROZDZIAŁ, a informacja o konferencji zostanie usunięta.
 5. Rozdział z monografii z oznaczonym autorstwem rozdziałów zostaje przeniesiony jako ROZDZIAŁ w niezmienionej formie;
 6. Monografia w PBN MS zostaje przeniesiona do PBN 2.0 w niezmienionej formie jako KSIĄŻKA;
 7. Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów, nieposiadająca informacji o konferencji zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ;
 8. Monografia oznaczona w PBN MS jako niesprawozdawana zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ;
 9. Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów, posiadająca informację o konferencji zostaje przekonwertowana na typ TOM POKONFERENCYJNY;
 10. Monografia bez oznaczonego autorstwa rozdziałów zawierająca informację o konferencji zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA, a informacja o konferencji zostaje usunięta.

Wskazanie jednej wersji publikacji dla całego podmiotu

Nowy porządek prawny wniósł zmianę przedmiotu ewaluacji. Wpłynęło to na konstrukcję systemu PBN 2.0 oraz sposób sprawozdawania osiągnięć. Te same publikacje z różnych wydziałów w jednym podmiocie muszą być scalone w jedną.

Aby ułatwić scalanie publikacji i zminimalizować wkład pracy po Państwa stronie, narzędzie wyszukuje publikacje o identycznym numerze DOI lub identycznym numerze ISBN. Następnie są one grupowane w sposób ułatwiający wskazanie wersji, która zostanie przeniesiona do PBN 2.0.

Spośród znalezionych publikacji Importer Publikacji musi wybrać jedną, która zostanie przeniesiona do PBN 2.0. Wskazana publikacja musi być uzupełniona o wszystkie niezbędne dane.

Publikacje, które zostaną wskazane do przeniesienia, w Module Sprawozdawczym PBN zostaną w odpowiedni sposób oznaczone. Analogicznie, wszystkie publikacje, które nie zostaną przeniesione do PBN 2.0, w Module Sprawozdawczym będą opatrzone taką informacją.

Poprawki danych

Publikacje, które po wstępnej analizie zostały wskazane przez narzędzie jako publikacje z błędem, należy poprawić w Module Sprawozdawczym. Edycja publikacji jest możliwa wyłącznie po zalogowaniu się do Modułu Sprawozdawczego PBN.

Poprawione publikacje zostaną automatycznie, co godzinę, przeanalizowane ponownie przez Hub migracyjny.

Czynności do wykonania w przypadku błędów:

 • dokonanie korekty nieprawidłowo wprowadzonego numeru ISBN;
 • uzupełnienie numeru ISBN w przypadku jego braku w monografiach;
 • dokonanie korekty nieprawidłowo wprowadzonego identyfikatora DOI (musi być unikatowy w skali całego PBN, co oznacza, że jeden numer DOI, podany podczas raportowania danych o jednym obiekcie nie może zostać użyty ponownie podczas raportowania danych o innym obiekcie);
 • uzupełnienie identyfikatora DOI w przypadku jego braku;
 • uzupełnienie wpisu dotyczącego kraju lub języka w przypadku braku.

Osoba z rolą Importer Publikacji będzie miała możliwość edycji wszystkich publikacji w podmiocie, niezależnie od tego, który wydział ją sprawozdał.

Afiliacje w PBN MS a oświadczenie o osiągnięciach w PBN 2.0

Wszystkie afiliacje autorów w publikacjach wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego zostaną zapamiętane i podczas migracji do PBN 2.0 zostaną przemianowane na oświadczenie pracownika w jego domyślnej dyscyplinie w danym podmiocie (na podstawie danych w POL-on). Pracownikom posiadającym dwie dyscypliny przypiszemy do publikacji pierwszą dyscyplinę. Importer Publikacji będzie mógł dokonać zmiany w tym zakresie.

Techniczny ekwiwalent oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust 13 Ustawy 2.0 będzie realizowany w Profilu Instytucji PBN, który jest w trakcie przygotowywania.