Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie nowej konferencji i widok szczegółów

Na dane o konferencji w systemie PBN składają się informacje o serii oraz edycji konferencji. Seria konferencji z systemie PBN odzwierciedla konferencje znajdujące się na wykazie ministerialnym. Ze względu na to, iż wykaz konferencji nie uwzględnia ich terminów oraz miejsca, w których się odbyły w poszczególnych latach, w systemie PBN 2.0 zostało zaimplementowane rozwiązanie w postaci edycji konferencji. Dzięki temu istnieje możliwość wprowadzenia danych wymaganych przez Rozporządzenie o POL-on, ponieważ raportując informacje o edycji można podać konkretną datę konferencji oraz miejsce, w którym się ona odbyła.

Konferencje punktowane, pochodzące z oficjalnego wykazu ministerialnego znajdują się już w bazie systemu PBN. Aby zaraportować konferencję z wykazu MNiSW, należy wybrać ją z listy dostępnej w sekcji KONFERENCJA w trakcie wprowadzania danych o artykule. Konferencje z wykazu są oznaczone ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze konferencji z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu.

Jeśli jednak danej konferencji nie ma w bazie można dodać je do systemu na dwa sposoby:

1) Pierwszym sposobem jest dodanie konferencji w trakcie wprowadzania danych dotyczących artykułu, co zostało opisane tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/artykul-konferencja/

2) Drugim sposobem jest dodanie konferencji za pomocą przycisku DODAJ dostępnego na stronie głównej systemu PBN.

Po kliknięciu na przycisk wyświetli się krótka lista obiektów, z których należy wybrać jeden – w tym przypadku Konferencja.

Po wybraniu obiektu na ekranie wyświetli się formularz do wprowadzenia danych o serii konferencji.

Należy wprowadzić wszystkie wymagane dane w następujących polach:

 • Pełna nazwa serii konferencji
 • Nazwa skrócona serii konferencji
 • Strona internetowa – link do strony internetowej musi być poprzedzony protokołem http/https

Seria konferencji zostanie dodana do bazy po kliknięciu przycisku DODAJ.

Nie można zaraportować serii konferencji, która posiada identyczne dane jak już istniejący obiekt w bazie, więc jeśli taka konferencja już istnieje, system nie pozwoli na zapisanie jej i wyświetli stosowany komunikat.

Po zapisaniu konferencji, na ekranie zostaną zaprezentowane jej szczegóły.

W widoku szczegółów można wykonać następujące działania:

 • edytowanie serii konferencji (w przypadku popełnienia błędu/literówki itp.)

 • dodanie nowej edycji konferencji – dotyczy zarówno konferencji, które znajdują się na wykazie MNiSW, jak również konferencji, które zostały dodane ręcznie do bazy

Aby dodać nową edycję należy wybrać dostępny w widoku serii konferencji przycisk DODAJ NOWĄ EDYCJĘ.

Na ekranie wyświetli się formularz do prowadzenia danych o edycji konferencji, w którym należy wprowadzić wszystkie wymagane dane w następujących polach:

 • Pełna nazwa edycji konferencji
 • Nazwa skrócona edycji konferencji
 • Data rozpoczęcia i data zakończenia edycji konferencji
 • Miejscowość edycji konferencji
 • Kraj edycji konferencji
 • Strona internetowa edycji konferencji

Edycja konferencji zostanie dodana do bazy po kliknięciu przycisku DODAJ. Można dodać wiele edycji konferencji.

Nie można zaraportować edycji konferencji, która posiada identyczne dane jak już istniejący obiekt w bazie, więc jeśli taka konferencja już istnieje, system nie pozwoli na zapisanie jej i wyświetli stosowany komunikat.

 • dodanie istniejącej edycji – w przypadku gdy edycja konferencji znajduje się już w bazie, można powiązać ją z serią konferencji za pomocą przycisku DODAJ ISTNIEJĄCĄ EDYCJĘ

Na ekranie wyświetli się okno, w którym należy wyszukać istniejącą edycję, a następnie wybrać ją z zaprezentowanej listy. Po kliknięciu w przycisk DODAJ, wybrana edycja zostanie powiązana z serią konferencji.

 • zmiana połączeń z innymi obiektami – jeśli takie połączenia istnieją (na poniższym przykładzie seria konferencji jest powiązana z edycją, takie połączenia można zrywać lub dodawać nowe)