Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Przewodnik dla naukowców

Przewodnik w wersji pdf do pobrania jest dostępny tutaj: PBN_przewodnik dla autorów

I. Logowanie do systemu PBN

1) Wejdź na stronę: https://pbn.nauka.gov.pl, a następnie kliknij Zaloguj/Załóż konto w prawym górnym rogu (lub od razu wejdź na stronę logowania: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login).

2) Wyświetli się ekran logowania umożliwiający logowanie do systemu:

    • za pomocą konta PBN,
    • z OPI PIB (czyli za pomocą MCL – Modułu Centralnego Logowania) – logowanie z OPI PIB będzie możliwe dopiero gdy powiążesz konto PBN z MCL,
    • z ORCID ID – logowanie z ORCID będzie możliwe jeśli dopiero gdy powiążesz konto PBN z kontem ORCID.

3) Jeśli nie masz konta w PBN zarejestruj się: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/register, wprowadzając wszystkie wymagane dane.

4) Jeśli posiadasz już konto w PBN, zaloguj się wprowadzając dane do logowania ustanowione podczas rejestracji.

UWAGA! Jeśli chcesz założyć i prowadzić swój Profil Autora konieczne jest podłączenie swojego profilu POL-on. A jeśli chcesz mieć możliwość przesyłania swoich publikacji do ORCID oraz powiązywania istniejących już w systemie PBN publikacji z publikacjami w ORCID, wymagamy także powiązania konta PBN z kontem w ORCID.

Powiązań możesz dokonać w zakładce Twoje konto, do której zostaniesz przekierowany zaraz po zalogowaniu. Szczegółowa instrukcja podłączenia profilu POL-on oraz dowiązania do konta PBN swojego konta ORCID dostępna jest na stronach pomocy:

Podłączenie profilu POL-on: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/podlaczenie-profilu-pol-on/

Podłączenie ORCID ID:  https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/

II. Przypinanie publikacji do Profilu Autora

Publikacja znajduje się już w repozytorium PBN i system rozpoznał ją jako prawdopodobnie Twojego autorstwa

1) Z menu dostępnego w rogu po lewej stronie kliknij na kafelek Repozytorium.

2) Następnie wybierz zakładkę Profil Autora i z rozwiniętej listy wybierz zakładkę Sugestie Dorobku do dodania.

Obecnie na liście publikacji w zakładce Sugestie prezentowane są publikacje, w których możesz występować tylko w roli autora. W zakładce nie są prezentowane publikacje, w których możesz być np. redaktorem.

3) Na ekranie wyświetli się lista publikacji sugerowanych, których możesz być autorem (publikacje mają określony procentowy stopień prawdopodobieństwa dopasowania do Twojego profilu, który może być różny w zależności od tego jakie dane autora w publikacji pokrywają się z Twoimi danymi).

4) Spośród listy publikacji odnajdź te, których jesteś autorem i kliknij przycisk DODAJ (który jest dostępny obok każdej publikacji, w której zostałeś wprowadzony jako osoba z POL-on), aby dodać od razu publikację do swojego profilu lub WYŚWIETL (który jest dostępny obok tytułu każdej publikacji, w której nie zostałeś wprowadzony jako osoba z POL-on), aby przejść do szczegółów tej publikacji w repozytorium.

5) Jeśli nie zostałeś wskazany jako osoba z POL-on, po wybraniu opcji WYŚWIETL w szczegółach publikacji wskaż siebie jako autora. Jeśli w publikacji twoje imię i nazwisko nie było wybrane z listy – nie wybrano osoby z POL-on – musisz zweryfikować siebie jako autora za pomocą przycisku ZWERYFIKUJ (1), który znajdziesz w sekcji Połączenia (tabelka na samym dole strony ze szczegółami publikacji), a następnie potwierdzić za pomocą przycisku TO JA! (2).

6) Po potwierdzeniu siebie jako autora w publikacji na ekranie pojawi się okno pozwalające na dodanie tej publikacji do twojego profilu (przycisk DODAJ DO PROFILU).

7) Publikacja od tej pory będzie widoczna na Twoim Oficjalnym Profilu Autora.

Przypisanie sobie publikacji, która jest w systemie, ale nie została rozpoznana jako Twoja (może się tak zdarzyć np. jeśli w publikacji występujesz jako redaktor)

1) W pasek wyszukiwarki dostępny na górze ekranu wprowadź tytuł swojej publikacji, którą chcesz odnaleźć w repozytorium (aby zawęzić wyniki wyszukiwania wpisz frazę w cudzysłów; wyszukiwanie jest możliwe także przy pomocy ISBN, ISSN, DOI itd. – gdy wprowadzisz # w polu wyszukiwarki, system wyświetli listę kryteriów wyszukiwania).

2) Jeśli publikacja znajduje się już w systemie wyświetli się na liście wyników wyszukiwania – odnajdź swoją publikację i przejdź do jej szczegółów klikając na jej tytuł.

3) Sprawdź czy wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym, jeśli nie – popraw publikację (edycja publikacji została opisana szerzej w dalszej części przewodnika).

4) Następnie, w szczegółach publikacji wskaż siebie jako autora potwierdzając siebie jako osobę z POL-on – za pomocą przycisku lupki widocznej obok Twojego imienia i nazwiska. Po jej kliknięciu wyświetli się lista osób, odnajdź siebie i zatwierdź wybór.

5) Po potwierdzeniu siebie, jako autora w publikacji dodasz publikację do swojego profilu klikając na zielony przycisk DODAJ DO PROFILU, który dostępny jest w panelu nawigacji szczegółów publikacji po lewej stronie.

6) Publikacja od tej pory będzie widoczna na Twoim Oficjalnym Profilu Autora.

Publikacja nie istnieje w systemie PBN – dodanie publikacji, której nie ma w bazie i przypięcie jej do swojego Profilu Autora

1) Aby dodać nową publikację w lewym górnym rogu wybierz kafelek Repozytorium, a następnie wejdź w zakładkę DODAJ –> Dorobek naukowy.

2) Wyświetli się kreator dodawania publikacji, który umożliwia dodanie publikacji ręcznie (z możliwością zaciągnięcia danych z Crossref), na podstawie danych z ORCID lub za pomocą danych w formacie BibTeX lub RIS.

Dodawanie publikacji ręcznie – „Od zera”

Z kreatora dodawania publikacji wybierz typ publikacji, który chcesz dodać do systemu. Do wyboru są następujące typy: książka, książka pod redakcją, rozdział, artykuł i tom pokonferencyjny.

UWAGA! Pamiętaj, że nie można zmienić typu publikacji, gdy już ją zapiszesz.

Formularze dodawania publikacji podzielone są na sekcje, których kształt i zakres uzależniony jest od tego jakie dane wymagane są przez obowiązujące akty prawne. Aby zapisać publikację wszystkie wymagane dane muszą być wypełnione, w przeciwnym wypadku system nie pozwoli na zapisanie publikacji.

W tej funkcjonalności system umożliwia zaciągniecie danych z systemu Crossref przy użyciu DOI – aby z niej skorzystać wprowadź numer DOI w sekcji Dane podstawowe, a następnie wybierz Pobierz dane z systemu CROSSREF.

Nie musisz szukać siebie na liście autorów w trakcie dodawania publikacji – system umożliwia dodanie siebie jako autora (redaktora/autora przekładu/redaktora przekładu) w prosty sposób za pomocą przycisku DODAJ MNIE (dostępny w sekcji Autorzy).

Poszczególne sekcje w formularzu dodawania publikacji wyposażone są w sidebary zawierające krótkie instrukcje dotyczące wprowadzania danych. Instrukcje dostępne są po prawej stronie formularza dodawania publikacji. Aby je wyświetlić kliknij na przycisk oznaczony literą „i”.

Szczegółowe informacje dotyczące dodawania publikacji dostępne są na dedykowanych stronach pomocy: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/dodawanie-publikacji/

Dodawanie publikacji na podstawie danych z ORCID

Z kreatora dodawania publikacji wybierz opcję Profil ORCID (Utwórz publikację na podstawie danych z publicznej części repozytorium ORCID). Wprowadź numer ORCID (1) lub, jeśli publikacja znajduje się na Twoim koncie w ORCID, kliknij na przycisk POKAŻ MOJE PUBLIKACJE (przycisk dostępny jest tylko wtedy gdy połączyłeś swoje konto PBN z ORCID) i kliknij SZUKAJ (2). System wyświetli listę publikacji dostępnych w bazie ORCID na koncie osoby, której numer został wpisany – spośród nich wybierz tą, którą chcesz dodać do PBN klikając na jej tytuł (3).

Następnie sprawdź czy wszystkie wymagane dane zostały uzupełnione. Ponadto, jeśli system nie rozpoznał Ciebie jako osobę z POL-on, możesz to poprawić edytując dane (siebie w publikacji wskażesz używając przycisku DODAJ MNIE).

Następnie zapisz publikację.

Dodawanie publikacji za pomocą BibTeX lub RIS

Z kreatora dodawania publikacji wybierz opcję Bibtex/Refman (Utwórz publikację na podstawie danych bibliograficznych w formatach BibTeX czy RIS. Wprowadź dane publikacji w formacie BibTEX lub RIS i zatwierdź, klikając przycisk DODAJ.

System uzupełni maksymalną możliwą liczbę danych. Sprawdź czy wszystkie wymagane dane zostały uzupełnione. Ponadto, jeśli system nie rozpoznał Ciebie jako osobę z POL-on, możesz to poprawić edytując dane (siebie w publikacji wskażesz używając przycisku DODAJ MNIE).

Następnie zapisz publikację.

3) Po zapisaniu publikacji system wyświetli jej szczegóły w repozytorium – tak dodaną publikację możesz dodać do swojego profilu klikając na zielony przycisk DODAJ DO PROFILU, który dostępny jest w panelu nawigacji szczegółów publikacji po lewej stronie.

4) Publikacja od tej pory będzie widoczna na Twoim Oficjalnym Profilu Autora.

III. Poprawianie danych publikacji, wpisanych już do PBN

Edycja publikacji jest możliwa dla każdego użytkownika systemu (oprócz publikacji potwierdzonych przez Importera Publikacji – oznaczone zieloną tarczą – takie publikacje mogą edytować tylko użytkownicy z rolą Importera Publikacji).

W systemie są dwa rodzaje edycji:

  • Edycja danych podstawowych takich jak tytuł, rok publikacji, język, dane dotyczące otwartego dostępu, dane do ewaluacji – te dane można edytować za pomocą przycisku EDYTUJ, który dostępny jest w panelu nawigacji na stronie szczegółów publikacji. Edycja danych podstawowych wymaga przejścia przez formularz zbliżony do formularza dodawania publikacji oraz zapisania zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące edycji danych podstawowych dostępne są na stronie pomocy: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/edycja-publikacji/

  • Edycja połączeń, czyli przypinanie/odpinanie linków – polega na odpinaniu lub przypinaniu obiektów dodanych do publikacji. Takiej edycji podlegają następujące dane: osoby w publikacji (autorzy, autorzy przekładu, redaktorzy, redaktorzy przekładu); konferencje; czasopisma; numer czasopisma; wydawnictwo; afiliacje (czyli Instytucje przypisane do osoby w publikacji). Edycja połączeń jest możliwa przy użyciu przycisków DODAJ/ZMIEŃ obok każdego z obiektów, który można przypiąć/odpiąć od publikacji. Edycja połączeń odbywa się w widoku szczegółów publikacji (nie wymaga zapisania zmian, takie zmiany są zapisywane automatycznie po wykonaniu przypięcia/odpięcia obiektu).

Szczegółowe informacje dotyczące edycji połączeń dostępne są na stronie pomocy: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/edycja-polaczen-w-publikacji-przypinanie-odlaczanie-obiektow/

IV. Wysyłanie publikacji do ORCID lub powiązywanie istniejących wpisów w PBN i ORCID

1) Wybierz zakładkę Profil, a następnie Zarządzanie Profilem Autora

2) Aby wysłać publikację do ORCID wybierz przycisk oznaczony trzema kropkami – przycisk dostępny jest po prawej stronie obok każdej publikacji – a następnie wybierz opcję Wyślij do ORCID.

 

3) Jeśli wiesz, ze publikacja, którą masz w swoim Profilu Autora znajduje się już na Twoim koncie w ORCID, wystarczy ze powiążesz te dwa wpisy wybierając przycisk oznaczony trzema kropkami – przycisk jest dostępny po prawej stronie obok publikacji – a następnie wybierając Znajdź w ORCID. Dzięki temu system PBN uzyska informację, ze ta konkretna publikacja znajduje się na Twoim koncie w ORCID.