Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało ankietę dla podmiotów naukowych i szkolnictwa wyższego dotyczącą kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii u wydawców zewnętrznych. Pismo przewodnie Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się tutaj: https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.

Ankietę można wypełnić i przesłać do 30 marca br. 

Ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: sekretariat.dn@nauka.gov.pl.

Software update

Informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania publikacji do ORCID

Ze względu na prowadzone aktualnie prace, dotyczące poprawy wydajności procesu, funkcjonalność „informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania przez autora publikacji do ORCID” (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-informacja-zwrotna-w-profilu-instytucji/) nie jest obecnie dostępna. Po ponownym uruchomieniu procesu, informacja o dotychczas wysłanych przez autorów publikacjach pojawi się w Profilach Instytucji, w których te publikacje się znajdują.

Poinformujemy Państwa o ponownym uruchomieniu procesu. 

PBN Profil Instytucji

Szkolenie on-line „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W dniach 26-27 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie on-line „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Jedna część prezentacji poświęcona była aplikacji PBN. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy materiały poszkoleniowe oraz zapis wideo całego wydarzenia.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania, na które twórcy PBN oraz MEiN udzielali odpowiedzi. Lista pytań i odpowiedzi dotyczących PBN znajduje się w bloku tematycznym „PBN – Profil Instytucji” na dedykowanej podstronie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę.

Materiały ze szkolenia dostępne są tutaj.

Nagranie wideo z całości szkolenia znajduje się na kanale YouTube OPI PIB. Część dotycząca aplikacji PBN znajduje się tutaj.

API PBN – opis zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach

Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych opracowaliśmy dokument opisujący walidacje na nadsyłanych publikacjach.

Dokument został zamieszczony w sekcji opisującej REST API związane z publikacjami, w części dotyczącej dodawania publikacji (POST /v1/publications): https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/

Bezpośredni link do opisu znajduje się tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-01-2020.pdf

Wdrożenie wersji 21.0.0

W dniu 19 stycznia 2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.0.0

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • Profil Instytucji – dodatkowe kryterium filtrowania oświadczeń, w których brakuje dyscypliny (na liście dyscyplin dodano  kryterium „brak dyscypliny”, umożliwiające w prosty sposób wyszukać oświadczenia, w których nie została przypisana żadna dyscyplina);
 • uzupełnianie znaku „-” zamiast imienia w przypadku osób nieposiadających imion (zgodnie z interpretacją MNiSW podawanie imienia osoby w publikacjach jest obowiązkowe. W przypadku kiedy osoba w publikacji nie posiada imienia w polu imię uzupełniany jest znak „-„);
 • naprawa błędu związanego z wyświetlaniem Profilu Autora;
 • naprawa błędu w Profilu Instytucji polegającego na braku oznaczenia, że publikacja została przesłana na konto ORCID osoby;
 • naprawa błędu związanego z brakiem wyświetlania instytucji nadrzędnej w przypadku niektórych instytucji niższego rzędu;
 • naprawa błędu polegającego na braku języka greckiego w formularzu dodawania i edycji publikacji;
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości dodania autora przekładu w rozdziale pochodzącym z książki pod redakcją będącej przekładem.

Ponadto, dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych opracowaliśmy aplikację demonstrującą sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest tutaj: https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo 

Jest to przykładowa integracja z API PBN napisana w języku Java. Aplikacja prezentuje korzystanie z wszystkich elementów API począwszy od pozyskania tokenu użytkownika aż do przykładowych zapytań dla dostępnych w API końcówek. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa przydatne źródło wiedzy oraz inspiracja podczas tworzenia własnych integracji z API PBN.

OPEN API w wersji produkcyjnej PBN

Dokumentacja API w wersji produkcyjnej systemu PBN

Informujemy, że na środowisku produkcyjnym systemu PBN została udostępniona dokumentacja API PBN. Udostępniona wersja API umożliwia: dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach.

Link do API na środowisku produkcyjnym PBN

Integracja z API na środowisku produkcyjnym

Korzystanie z wersji produkcyjnej OPEN API będzie możliwe tylko w przypadku prawidłowej integracji na środowisku testowym (PBN Alpha). W celach weryfikacyjnych wymagana będzie prawidłowa autentykacja użytkownika w API oraz prawidłowe dodanie publikacji do systemu PBN (zarówno do Profilu Instytucji, jak i do repozytorium). Wszystkich zainteresowanych masową wymianą danych z systemem PBN zachęcamy do testowania oraz integracji z OPEN API w wersji testowej systemu (PBN Alpha). Rola Menadżera Aplikacji, konieczna dla zarejestrowania aplikacji dla instytucji, w wersji produkcyjnej systemu PBN zostanie nadana po uzyskaniu prawidłowej integracji z OPEN API w wersji testowej PBN (PBN Alpha).

Integracja z API na środowisku produkcyjnym – szczegóły

Aby uzyskać możliwość integracji na środowisku produkcyjnym w pierwszej kolejności wymagane jest zintegrowanie się z API na środowisku testowym (PBN Alpha), a następnie przesłanie zgłoszenia za pomocą systemu Helpdesk w sprawie integracji z API w wersji produkcyjnej. 

Szczegóły dotyczące uzyskania możliwości korzystania z OPEN API w wersji produkcyjnej znajdują się na stronach pomocy systemu PBN kliknij tutaj.

Wdrożenie wersji 20.12.0 na środowisko produkcyjne PBN

W dniu 7 grudnia 2020 r. system PBN został zaktualizowany do wersji 20.12.0 na środowisku produkcyjnym. Najważniejsze funkcjonalności wdrożone w tej wersji to dokumentacja OPEN API, umożliwienie edycji danych dotyczących sekcji Dane do ewaluacji bezpośrednio w Profilu Instytucji oraz oznaczenie w systemie (w repozytorium oraz w Profilu Instytucji) obiektów pochodzących z list ministerialnych oraz obiektów pochodzących z POL-on odpowiednio ikonami MNiSW oraz POL-on.

Poprawka dotycząca czasopism w publikacjach zmigrowanych z PBN MS

W części artykułów zmigrowanych ze starego systemu PBN zostały uzupełnione informacje o czasopismach z listy MNiSW i efekty są już widoczne w Państwa Profilach Instytucji. W pozostałych rekordach mapowanie będzie odbywało się w przyszłości w warstwie pośredniej pomiędzy PBN a SEDN (w trakcie transferu danych). W publikacjach gdzie czasopisma zostały wybrane z listy w Module Sprawozdawczym, PBN będzie przesyłał do SEDN informację o powiązaniu z ministerialnym wykazem. Zmiana nie będzie widoczna w Profilu Instytucji w PBN. Użytkownicy będą widzieli przypisanie odpowiedniej wartości punktowej w aplikacji SEDN. Mapowanie, o którym mowa, będzie zaimplementowane w systemie PBN najpóźniej w styczniu.

Wdrożenie wersji 20.9.0

W dniu 30 września 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.9.0.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • prezentowanie w Profilu Instytucji informacji zwrotnej o wysłaniu publikacji na konto danej osoby w ORCID (szczegóły);
 • scalanie zduplikowanych obiektów w repozytorium – funkcjonalność dla Administratorów PBN;
 • zmiana sposobu raportowania informacji o dacie udostępnienia w Open Access;
 • pobieranie brakujących danych z Crossref w przypadku tworzenia publikacji na podstawie profilu ORCID (szczegóły);
 • modyfikacje w dokumentacji API (m.in. w zakresie daty oświadczeń, zmiana przykładowego adresu serwera);
 • ograniczanie widoku publikacji w Profilu Instytucji według typu publikacji (szczegóły);
 • funkcjonalność zgłoszenia Importerowi Publikacji prośby o zmianę publikacji zweryfikowanej (oznaczonej zieloną tarczą) (szczegóły).

 

Ponadto wdrożono poprawki w następującym zakresie:

 • poprawka w zakresie wyświetlania informacji o błędzie w przypadku checkboxa „”Czasopismo ujęte w jednej z baz…” dla publikacji z lat innych niż 2017-2018 oraz umożliwienie jego poprawienia w przypadku publikacji zaimportowanych z PBN MS;
 • naprawa błędu w zakresie braku walidacji dla pola liczba stron (brak walidacji na format powodował brak możliwości zapisania publikacji, a nie był wyświetlany komunikat błędu)
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości usunięcia niepowiązanej publikacji;
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości dodania afiliacji.

OPEN API w wersji testowej PBN (wersja Alpha)

Dokumentacja API w wersji testowej systemu PBN

Informujemy, że na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona dokumentacja REST API PBN. Udostępniona wersja testowa API umożliwia: dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach. Wszystkich zainteresowanych masową wymianą danych z systemem PBN zachęcamy do testowania rozwiązania oraz zgłaszania uwag poprzez system Helpdesk.

Dokumentacja OPEN API Alpha

Zasilenie PBN Alpha danymi ze środowiska produkcyjnego

Aby umożliwić Państwu pełniejsze korzystanie z testowej wersji API, w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek) zostanie przeprowadzona aktualizacja danych – na wersji testowej dostępne będą dane produkcyjne. W związku z tym możliwe będzie logowanie danymi ze środowiska produkcyjnego. Umożliwimy również resetowanie haseł.

Jak uzyskać możliwość integracji z API?

Przed przystąpieniem do eksploracji końcówek należy zarejestrować aplikację dla instytucji w API w celu pozyskania tokenu aplikacji dla instytucji. Pozyskanie tokenu aplikacji będzie możliwe tylko jeśli w podmiocie istnieje rola Menadżera Aplikacji. Nadawanie ról rozpocznie się po aktualizacji bazy danych PBN Alpha (07.09.2020 r.).

Strony pomocy

Aby ułatwić Państwu korzystanie z API na stronach pomocy systemu PBN zostały zamieszczone informacje dotyczące tej funkcjonalności. Opisano również proces pozyskiwania niezbędnych ról systemowych i tokenów autoryzacyjnych.

Pomoc OPEN API

Wdrożenie wersji 20.8.1

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.

 

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
 • usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
 • dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,
 • usuwanie roli Work Importera przez Administratora z systemu POL-on (INST_ADM/INST_NAUK_ADM),
 • zmiana kolejności autorów w szczegółach publikacji w repozytorium,
 • uproszczenie funkcji dodawania publikacji sugerowanych do Profilu Autora.

 

Ponadto wdrożono poprawki w następującym zakresie:

 • listy wybierania obiektów z list oficjalnych (czasopism, konferencji i wydawnictw pochodzących z wykazu MNiSW oraz osób i instytucji pochodzących z POL-on) podczas dodawania/edycji publikacji;
 • wyszukiwania osób posiadających dwuczłonowe nazwisko na liście wybierania podczas dodawania/edycji publikacji;
 • informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób;
 • wyszukiwania osób posiadających dwuczłonowe nazwisko w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji;
 • informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy;
 • informacji o instytucji nadrzędnej w przypadku wybranych instytucji z systemu POL-on;
 • filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

Wdrożenie wersji 20.6.2

W dniu 13 lipca 2020 roku nastąpi przerwa w pracy systemu PBN, która planowo potrwa 1 – 2 dni. W tym czasie planowane jest wdrożenie produkcyjne następujących funkcjonalności:

 • filtrowanie i wyszukiwanie publikacji w Profilu Instytucji;
 • wyświetlanie na górze listy wyboru obiektów pochodzących z list ministerialnych (wydawnictw, czasopism i konferencji) oraz obiektów pochodzących z POL-on (osoby, instytucje);
 • zmiana w ścieżce logowania MCL/ORCID – wyświetlanie dodatkowej informacji jeśli konta MCL/ORCID nie są jeszcze podłączone do PBN;
 • Hub Migracyjny prezentujący wyniki migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do obecnego systemu PBN (wraz z funkcjonalnością umożliwiającą przywrócenie do Profilu Instytucji wersji publikacji z PBN MS);
 • usprawnienie procesu aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji;
 • lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach wraz z informacją o powiązaniu przez nich kont PBN i ORCID oraz PBN i POL-on.

 

Dodatkowo zostaną wdrożone poprawki  dla następujących nieprawidłowości:

 • dodawania oświadczeń dla osób (w przypadkach, gdy nie wyświetlała się dyscyplina pracownika)
 • wyszukiwania konferencji i czasopism w zakładce Wykazy;
 • braku możliwości powiązania kont PBN i  POL-on.

Nowości w wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha)

Hub Migracyjny – wyniki

Informujemy, że na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona nowa funkcjonalność Hub’a Migracyjnego mająca za zadanie zaprezentować wyniki migracji oraz wyjaśnić szczegóły migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do nowej aplikacji PBN 2.0. Dodano również funkcjonalność wymuszenia migracji danej publikacji. Środowisko PBN Alpha pracuje na kopii bazy produkcyjnej PBN z 22.06.2020 r. Pierwotne funkcje Huba Migracyjnego nie będą ponownie udostępniane. Więcej informacji o funkcjonalnościach dostępnych jest na stronach pomocy PBN

Hub Migracyjny – wyniki

 

Lista pracowników, którzy połączyli konta ORCID i PBN

W wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha) dla Importerów Publikacji reprezentujących poszczególne podmioty naukowe opracowaliśmy funkcjonalność prezentującą informacje o wszystkich pracownikach (byłych i obecnych) tych podmiotów. Funkcjonalność ta powstała w związku z dużym zapotrzebowaniem na raporty zawierające informację o stanie pozwiązywania kont pracowników z PBN, POL-on oraz ORCID. Funkcjonalność jest częścią Profilu Instytucji.

Podpięcie PBN Alpha do produkcyjnego MCL

Środowisko PBN Alpha zostało powiązane z produkcyjnym środowiskiem Modułu Centralnego Logowania OPI PIB (MCL). Onzacza to, że administratorzy instytucjonalni z systemu POL-on mogą się tam logować za pomocą swoich produkcyjnych uprawnień z systemu MCL.

Szkolenia dotyczące obsługi systemu PBN – migracja danych, Profil Instytucji i Profil Autora

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się webinarium z zakresu obsługi Profilu Instytucji oraz Profilu Autora. Zostanie również omówiona kwestia danych w systemie „po migracji”, gdzie objaśnione zostaną szczegóły migracji. Tematyka będzie obejmowała także różnice pomiędzy Profilem Instytucji i Profilem Autora a repozytorium systemu PBN. Przedstawione zostaną najbliższe plany na rozwój funkcjonalności Profilu Instytucji.

Zaplanowane szkolenia

Modyfikacje w systemie PBN

Informujemy, iż obecnie trwają intensywne prace nad poprawkami dotyczącymi publikacji, które zostały zmigrowane z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.0. W najbliższym czasie poprawki zostaną wdrożone do systemu.

Poprawki dotyczą następujących nieprawidłowości w publikacjach znajdujących się w Profilu Instytucji:

 • brak nazwy wydawnictwa w przypadku książki w widoku publikacji,
 • brakująca informacja o indeksowaniu konferencji w WoS, w przypadku artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi,
 • brak wyświetlania daty udostępnienia publikacji w sposób otwarty – sekcja Open Access,
 • błąd w wyświetlaniu informacji o języku publikacji,
 • błędne informacje o Open Access w przypadku artykułów utworzonych z rozdziałów,
 • błąd dotyczący braku wyświetlania danych do ewaluacji w artykułach, nieposiadających informacji o konferencji,
 • błąd dotyczący braku wyświetlania informacji czy książka jest edycją naukową tekstu źródłowego w danych do ewaluacji w przypadku książki pod redakcją.

Ważna informacja dotycząca wysyłania publikacji do ORCID za pomocą PBN

Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID.

Po uzyskaniu przez system możliwości przesyłania publikacji do ORCID otrzymaliśmy nowy kod autoryzacyjny. Z tego powodu wysyłanie publikacji na konto autora w ORCID za pomocą systemu PBN, będzie możliwe dopiero gdy użytkownik przynajmniej raz wykona logowanie do PBN 2.0 z ORCID iD.

W celu uzyskania informacji na temat logowania z ORCID iD, prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która została zamieszczona na stronach pomocy PBN – kliknij tutaj.

System PBN w wersji produkcyjnej

System PBN w wersji produkcyjnej

Oddajemy w Państwa ręce wersję produkcyjną systemu PBN 2.0. Jest to od tej pory jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych modułów. Od teraz mogą Państwo dodawać publikacje (od początku lub za pomocą BibTeX) do repozytorium. Ponadto, system podłączony jest do produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze publikacje (tym samym realizować poprzez PBN wymóg określony art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0).

Funkcjonalności systemu PBN

W systemie PBN istnieje jedno wspólne repozytorium, do którego trafiają wszystkie dodawane publikacje. Udostępniona aplikacja dostarcza także Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów. Aktualnie w Państwa ręce oddajemy podstawową wersje Profilu Instytucji. W najbliższym czasie, Profil Instytucji będzie przez nas intensywnie rozwijany i poszerzany o dodatkowe widoki i udogodnienia.

Repozytorium systemu PBN zostało zasilone danymi z Modułu Repozytoryjnego oraz Modułu Sprawozdawczego PBN. Ponadto, na podstawie danych z Modułu Sprawozdawczego (informacji o afiliacjach) dodatkowo utworzono Profile Instytucji.

Podstawowa wersja Profilu Instytucji

Profile Instytucji zostały zasilone publikacjami zgodnie z założeniami migracji – do Profili Instytucji nie zostały zaimportowane publikacje z błędem, a także publikacje bez oznaczonych afiliacji. Ponadto, zgodnie z założeniami, usunęliśmy duplikaty publikacji w ramach podmiotu (duplikaty weryfikowalne po numerze DOI).

Profil Instytucji będzie intensywnie rozwijany. Kolejne funkcjonalności będą wdrażane etapami, tak aby Profil Instytucji był wygodny i przejrzysty.

Publikacje w repozytorium a publikacje w Profilu Instytucji

W Profilach Instytucji znajdują się wersje publikacji, które poprawiali Państwo pracując z Hubem Migracyjnym. Dane w Profilu Instytucji należy odróżniać od danych w repozytorium, ponieważ niejednokrotnie wersja publikacji w Profilu Instytucji nie jest dokładnie tym samym, co publikacja w repozytorium (ponieważ np. pierwsza wersja w repozytorium została zaimportowana z Modułu Repozytoryjnego). Z tego względu w Profilu Instytucji został opracowany dwojaki podgląd publikacji – dane znajdujące się w Profilu oraz dane w repozytorium. W celu uzyskania informacji o działaniu Profilu Instytucji, prosimy o zapoznanie się z materiałami, które zostały zamieszczone na stronach pomocy PBN – kliknij tutaj.

Logowanie do systemu PBN

Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych danych do logowania. Ponadto uprawnienia Importera Publikacji, które posiadali Państwo w PBN MS, zostały zachowane.

Prosimy o weryfikację danych w Państwa Profilach Instytucji. Jest dużo czasu na ewentualne poprawki, dlatego prosimy nie spieszyć się i spokojnie pracować w systemie. Zachęcamy również Państwa do zgłaszania wszelkich postulatów i uwag.

Publikacje po imporcie w PBN 2.0 Alpha

Informujemy, że liczba publikacji w Państwa Profilach Instytucji w wersji Alpha może być nieadekwatna do liczby publikacji w PBN MS. Prosimy mieć także na uwadze, że to co Państwo widzą w udostępnionej wersji Profilu Instytucji to podstawowe funkcjonalności. Rozwój Profilu Instytucji będzie realizowany etapami, już po udostępnieniu systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej.

Zamieszczamy również krótką instrukcję korzystania z Profilu Instytucji.

Publikacje w Profilu Instytucji są zaprezentowane w formie listy. Widok każdej publikacji można rozwinąć klikając na strzałkę po lewej stronie, dzięki czemu jest możliwość szybkiej weryfikacji osób i oświadczeń.

W widoku publikacji w dostępne są następujące przyciski:

SZCZEGÓŁY – wybranie tego przycisku przeniesie Importera do szczegółów publikacji znajdującej się w repozytorium systemu PBN 2.0
PODGLĄD – wybranie go wyświetla szczegóły publikacji w wersji, która została przypisana do Profilu Instytucji

W zaprezentowanym widoku publikacji istnieje możliwość dokonania modyfikacji oświadczeń. Przypisane oświadczenie można edytować lub usunąć, używając następujących przycisków:

EDYTUJ – edycja oświadczenia oznacza zmianę oświadczonej dyscypliny spośród dyscyplin autora (należy wybrać jedną z dostępnych dyscyplin, dyscypliny pochodzą z systemu POL-on)

USUŃ – usunięcie oświadczenia oznacza usunięcie jedynie informacji o tym, że dana osoba – w danej roli – oświadczyła publikację na rzecz podmiotu. Nie oznacza to usunięcia samej publikacji z systemu PBN. Usunięcie wszystkich oświadczeń dotyczących danej publikacji, spowoduje usunięcie tej publikacji z Profilu Instytucji.

Profil Instytucji w wersji testowej systemu PBN 2.0

Import danych z PBN Moduł Sprawozdawczy do PBN 2.0 Alpha

Informujemy, że do zasobów wersji testowej PBN 2.0 (wersja Alpha) zostały zaimportowane dane zgromadzone w Module Sprawozdawczym PBN.

Wersja testowa systemu PBN 2.0 dostępna jest tutaj: PBN 2.0 Alpha

PBN 2.0 Alpha został zasilony publikacjami wraz z oświadczeniami autorów, tworząc Profile Instytucji. W tej wersji dyscypliny pracowników nie zostały przypisane automatycznie. Istnieje natomiast możliwość wykonania tego przypisania, wybierając dyscyplinę z dostępnej listy (zawierającej prawidłowe dyscypliny pracownika).

W wersji testowej systemu dane są zaprezentowane w taki sposób, w jaki zostaną zaimportowane do wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0. Ponadto, w podglądzie publikacji mają Państwo możliwość przejrzenia jak wyglądał plik XML poszczególnych publikacji w Module Sprawozdawczym. Na końcu wpisu objaśniamy, w którym miejscu w systemie należy szukać pliku XML.

Zachęcamy Państwa do weryfikacji prawidłowości dokonanego importu i zgłaszanie ewentualnych błędów i uwag za pośrednictwem systemu zgłoszeń Helpdesk.

Profil Instytucji w wersji demo

W aplikacji PBN 2.0 Alpha został udostępniony Profil Instytucji zawierający podstawową funkcjonalność – przypisywanie osoby z publikacji do dyscypliny w danym podmiocie, a więc techniczny ekwiwalent oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust 13 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej funkcjonalności Profilu Instytucji będzie wdrażane etapami, po udostępnieniu wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0, ale już teraz mogą Państwo sprawdzić jego działanie.

Aby podejrzeć jak wygląda Profil Instytucji, należy kliknąć ikonę MENU, dostępną w lewym górnym rogu na stronie głównej systemu. Po kliknięciu w MENU na ekranie ukażą się kafle, z których należy wybrać „Instytucja”.

Następnie, w prawym górnym rogu należy kliknąć na login i z zaprezentowanej listy dostępnych ról, wybrać jedną z nich. Po wybraniu roli, na ekranie zostaną zaprezentowane publikacje oświadczone do wybranego podmiotu.

Rola Importera Publikacji w PBN 2.0 Alpha (testowej wersji systemu PBN 2.0)

Aby przetestować Profil Instytucji należy mieć rolę Importera Publikacji. Jeśli ktoś z Państwa takiej roli nie posiada w systemie PBN 2.0 Alpha (w przypadku wygaśnięcia hasła do konta w wersji Alpha, należy założyć nowe konto z domeny mailinator.com), to taką rolę nadaje zespół wsparcia użytkowników. Prosimy, aby kontaktować się w tej sprawie za pomocą systemu zgłoszeń Helpdesk.

Plik XML publikacji z PBN MS

Aby sprawdzić plik XML publikacji, która znajduje się w Profilu Instytucji należy wybrać z listy publikacji jedną z nich i kliknąć przycisk przenoszący do jej szczegółów (oznaczony ikoną kwadratu ze strzałką).

Po wybraniu tego przycisku system wyświetli widok szczegółów publikacji. Widok szczegółów jest podzielony na sekcje. Na samym dole, pod sekcją Połączenia, znajduje się sekcja Identyfikatory importy, w której zaprezentowane są identyfikatory publikacji z systemu PBN MS.

Po kliknięciu na ID zostanie wyświetlony plik XML z PBN MS dla tej publikacji.

SPROSTOWANIE

Publikacje, które zostały zaimportowane do PBN 2.0 Alpha to jedynie część publikacji z Modułu Sprawozdawczego. Bardzo dziękujemy za wszystkie uwagi, na bieżąco pracujemy nad poprawkami.

Terminy prac nad migracją w PBN

Terminy prac nad migracją w PBN

Informujemy, że aktualny planowany termin oddania produkcyjnej wersji systemu PBN 2.0 to 18 maja 2020 r. W najbliższym czasie na wersji demo systemu udostępniony zostanie Państwu próbny import publikacji z Modułu Sprawozdawczego PBN oraz pierwsza wersja Profilu Instytucji.

Przerwa w pracy w systemie PBN

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu w poprzednim komunikacie, w dniu 29 kwietnia 2020 roku nastąpi wyłączenie wszystkich elementów ekosystemu PBN. Dzisiaj jest ostatni dzień na pracę w systemie PBN Moduł Sprawozdawczy. Moduł Sprawozdawczy w dniem 29 kwietnia zakończy swoje funkcjonowanie.

Terminy wyłączenia

Planowo wyłączenie systemu PBN potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie. Przez cały ten czas dostępne będą strony pomocy systemu PBN 2.0, gdzie będą zamieszczone informacje o ewentualnych zmianach. Po tym terminie uruchomiony zostanie system PBN 2.0, który będzie następcą wszystkich poprzednich aplikacji PBN i wyłącznym miejscem pracy z systemem.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium, zostanie udostępniona także część funkcjonalności Profilu Autora oraz Profilu Instytucji, o czym informowaliśmy Państwa w poprzednim komunikacie. Publikacje, które zostaną przeniesione z PBN MS będzie można edytować w nowym PBN 2.0.

Wydłużenie terminu działania systemu PBN na zasadach dotychczasowych

Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2, okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów (a więc importy masowe poprzez API, pracę Importerów Publikacji itd.) zostaje przedłużony o rok, to jest do 31 grudnia 2021 r.

Treść ustawy znajduje się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf

System PBN Moduł Sprawozdawczy – pożegnanie 🙂

Funkcjonujący od 2016 roku Moduł Sprawozdawczy był dotychczas najważniejszą częścią systemu PBN. Był narzędziem dedykowanym do wypełnienia sprawozdawczości ustanowionej przez obowiązujące w danym okresie akty prawne. W 2017 roku z powodzeniem obsłużył proces oceny jednostek naukowych – jego zasoby były źródłem danych o publikacjach służących procesowi ewaluacji za lata 2013-2016. Jednak ze względu na zmianę stanu prawnego, a także aby usprawnić sprawozdawczość podmiotów naukowych, nastąpiła konieczność zastąpienia Modułu Sprawozdawczego nową aplikacją, która będzie stanowiła zbiór danych bibliograficznych publikacji, jednocześnie będąc źródłem danych dla ewaluacji w 2022 roku. Dziękujemy Państwu za pracę z aplikacją PBN MS!

PBN 2.0 i Hub Migracyjny PBN – informacje organizacyjne

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Ze względu przesunięcie terminu wprowadzania danych do systemu POL-on, termin na pracę w narzędziu Hub Migracyjny zostaje wydłużony do 28 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Hub Migracyjny nie będzie już dostępny.

Komunikat na stronach POL-on

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Po 28 kwietnia nastąpi wyłączenie systemu PBN (Moduł Sprawozdawczy, PBN 2.0 read only) na około tydzień. W tym czasie nie będzie możliwości pracy w żadnym z elementów ekosystemu PBN. Z dniem 29 kwietnia swoją prace kończy Moduł Sprawozdawczy PBN.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z planowanym wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami publikacje w PBN MS, oznaczone jako afiliowane do instytucji zostaną zmigrowane do PBN 2.0 i przemianowane jako oświadczone do podmiotu. Tym samym dla podmiotów zostaną utworzone Profile Instytucji, zawierające publikacje przeniesione z PBN MS. Pozostałe Funkcjonalności Profilu Instytucji (np. masowe dodawanie publikacji) będą udostępniane etapami po udostępnieniu systemu PBN 2.0.

System PBN 2.0

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Przypominamy, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0. Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.

Hub Migracyjny dostępny jest na tej stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/mhub/

Przesunięcie terminu zakończenia pracy w Hubie Migracyjnym

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Informujemy, że termin na pracę z narzędziem Hub Migracyjny zostaje wydłużony do dnia 24 kwietnia 2020 r.

https://pbn.nauka.gov.pl/mhub/#/home

Hub Migracyjny – narzędzie umożliwiające migrację danych z PBN MS do PBN 2.0

Narzędzie Hub Migracyjny ma na celu umożliwienie migracji danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy. Edycja publikacji jest możliwa w Module Sprawozdawczym PBN. Przypominamy, że użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całego podmiotu (np. Importer Publikacji dla Uniwersytetu Warszawskiego). Wynika to ze specyfiki zadań w procesie migracji (np. wskazywanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach). Bardzo prosimy o zwrócenie się do Państwa administratorów POL-on z prośbą o przyznanie odpowiedniej roli.

Więcej informacji na temat migracji danych można znaleźć na stronie: Praca w Hubie Migracyjnym

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0 – Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.