Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Brak DOI i brak URL – czy można sprawozdać taki artykuł?

Rozporządzenie o POL-on jasno określa, że raportując dane o publikacjach należy podać numer DOI, a w przypadku jego braku  – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji albo adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji. Ostatnie wymaganie jest dość elastyczne, gdyż rozporządzenie nie określa dokładnie jakie informacje mają znajdować się pod podanym linkiem. Można takich informacji szukać np. w katalogu Biblioteki Narodowej lub innym repozytorium. Publikacja, która nie zawiera DOI, ani nie posiada linku nie spełnia wymogów Rozporządzenia i nie może być brana pod uwagę w procesie ewaluacji.