Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Pytania ze szkoleń

Czy monografia będąca przekładem na język obcy z projektu NPRH może stanowić źródło punktów dla autora czy tylko dla tłumacza?

Czy wpisując artykuł recenzyjny z czasopisma, w którym są tylko artykuły recenzyjne (Classical Review) mam zaznaczyć opcję artykuł recenzyjny?

Czy zmiana nazw (kodów) jednostek w POL-on ma znaczenie w kontekście uprawnień Importera Publikacji w PBN?

Czy przy wyszukiwaniu źródła rozdziału czy artykułu planowane jest dodanie opcji wyszukiwania innych atrybutów niż tytuł?

Jak mam wprowadzić do PBN monografię autorską, która ma oznaczone autorskie rozdziały?

Czy doktoranci mogą zakładać konta w PBN?

Jak wpisać do PBN monografię dwóch autorów z tej samej dyscypliny, którzy podpisali się pod swoimi rozdziałami/częściami?

Czy błędnie wprowadzony rekord odnoście konferencji (jako rozdział), należy wprowadzić ponownie jako artykuł z uwzględnieniem danych ewaluacyjnych?

Czy pole afiliacja jest obowiązkowe?

Kto weryfikuje i na jakim etapie, że monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim, skoro nie ma takiej informacji podanej w źródle?

Czy należy wprowadzać/poprawiać dane przez interfejs aplikacji (GUI) jeśli planuje integracje przez API?

Czy sekcja dotycząca otwartego dostępu jest obowiązkowa?

Co w sytuacji błędnie wprowadzonej konferencji (jako rozdział)?

Czy możemy afiliować do naszej instytucji publikację autora, który jednocześnie na dokumencie/publikacji afiliuje się do innej instytucji?

Czy importer może poprzez system skontaktować się z autorem publikacji?