Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy wpisując artykuł recenzyjny z czasopisma, w którym są tylko artykuły recenzyjne (Classical Review) mam zaznaczyć opcję artykuł recenzyjny?

Należy wprowadzić dane zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli publikacja jest artykułem  recenzyjnym należy to sprawozdać jako artykuł recenzyjny