Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Opłaty za publikacje

Publikowanie w ramach licencji krajowych. Czy jeśli podmiot nie posiada faktury to nie podaje kosztów artykułów opublikowanych w ramach licencji krajowych?

Kto i jak skontroluje poprawność wprowadzonych danych o opłatach? Czy macie Państwo jakieś informacje z Ministerstwa?

Wydawnictwo instytutowe wysyła monografie do recenzji na zewnątrz. Czy to jest koszt zewnętrzny, czy bezkosztowo, bo to wydawnictwo między-instytutowe?

Jeśli artykuł został opublikowany w czasopiśmie płatnym, ale opłata została opłacona przez autora publikacji ale np. za tzw. punkty z tytułu wykonywanych recenzji w czasopiśmie – to czy należy zaznaczyć opcję inne + kwotę?

Czy mamy wprowadzać koszty do publikacji finansowanych z IDUB?

Jeśli poniesione koszty były w zagranicznej walucie, a należy je podać w złotych brutto, to wg jakiego kursu i z jakiego dnia?

Czy jeżeli do opublikowania artykułu trzeba było zrobić korektę językową i zapłacić za tłumaczenie, to koszt trzeba podać łącznie?

Czy tłumaczenie artykułu w biurze tłumaczeń to koszty zewnętrzne?

Jak wprowadzić koszty np. w przypadku artykułu zagranicznego – czy należy uwzględnić łącznie: koszty tłumaczenia, VAT i koszt wydania artykułu?

Czy publikacja wydana w wydawnictwie własnym, ale sfinansowana z grantu np. NCN jest publikacją bezkosztową?

Czy musimy wykazywać wysokość uzyskanej dotacji, jeśli nasze wydawnictwo uzyskało dotację na wydruk własnej monografii np.  ze źródła WFOSiGW?

Czy istnieje zamknięty katalog kosztów określających wysokość opłat za publikacje?

Czy wymienione w Rozporządzeniu ” źródło finansowania” będzie stanowić zamknięty słownik składający się z trzech wymienionych w Rozporządzeniu pozycji: – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, – środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, – inne, bez konieczności dalszego doprecyzowania źródła finansowania?

Czy Uczelnia może zaliczyć do „wysokości” opłat za opublikowanie artykułu naukowego i monografii naukowej koszty związane z: – APC (podstawowe koszty, według cennika wydawcy, w formule open access); – podatkiem VAT, – opłatą za kolorowe dodatki, nadliczbowe strony, fotografie, rysunki. – przewalutowaniami (wydawcy zagraniczni), – tłumaczeniem tekstu, – korektą językową tekstu, – składem tekstu/redakcją techniczna, – promocją publikacji u wydawcy?