Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Opłaty za publikacje

Publikowanie w ramach licencji krajowych. Czy jeśli podmiot nie posiada faktury to nie podaje kosztów artykułów opublikowanych w ramach licencji krajowych?

Kto i jak skontroluje poprawność wprowadzonych danych o opłatach? Czy macie Państwo jakieś informacje z Ministerstwa?

Wydawnictwo instytutowe wysyła monografie do recenzji na zewnątrz. Czy to jest koszt zewnętrzny, czy bezkosztowo, bo to wydawnictwo między-instytutowe?

Jeśli artykuł został opublikowany w czasopiśmie płatnym, ale opłata została opłacona przez autora publikacji ale np. za tzw. punkty z tytułu wykonywanych recenzji w czasopiśmie – to czy należy zaznaczyć opcję inne + kwotę?

Czy mamy wprowadzać koszty do publikacji finansowanych z IDUB?

Jeśli poniesione koszty były w zagranicznej walucie, a należy je podać w złotych brutto, to wg jakiego kursu i z jakiego dnia?

Czy jeżeli do opublikowania artykułu trzeba było zrobić korektę językową i zapłacić za tłumaczenie, to koszt trzeba podać łącznie?

Czy tłumaczenie artykułu w biurze tłumaczeń to koszty zewnętrzne?

Jak wprowadzić koszty np. w przypadku artykułu zagranicznego – czy należy uwzględnić łącznie: koszty tłumaczenia, VAT i koszt wydania artykułu?

Czy publikacja wydana w wydawnictwie własnym, ale sfinansowana z grantu np. NCN jest publikacją bezkosztową?

Czy musimy wykazywać wysokość uzyskanej dotacji, jeśli nasze wydawnictwo uzyskało dotację na wydruk własnej monografii np.  ze źródła WFOSiGW?

Skąd czerpać informacje o kosztach zewnętrznych dla publikacji?

Czy istnieje zamknięty katalog kosztów określających wysokość opłat za publikacje?

Czy wymienione w Rozporządzeniu ” źródło finansowania” będzie stanowić zamknięty słownik składający się z trzech wymienionych w Rozporządzeniu pozycji: – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, – środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, – inne, bez konieczności dalszego doprecyzowania źródła finansowania?

Czy Uczelnia może zaliczyć do „wysokości” opłat za opublikowanie artykułu naukowego i monografii naukowej koszty związane z: – APC (podstawowe koszty, według cennika wydawcy, w formule open access); – podatkiem VAT, – opłatą za kolorowe dodatki, nadliczbowe strony, fotografie, rysunki. – przewalutowaniami (wydawcy zagraniczni), – tłumaczeniem tekstu, – korektą językową tekstu, – składem tekstu/redakcją techniczna, – promocją publikacji u wydawcy?