Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy Uczelnia może zaliczyć do „wysokości” opłat za opublikowanie artykułu naukowego i monografii naukowej koszty związane z: – APC (podstawowe koszty, według cennika wydawcy, w formule open access); – podatkiem VAT, – opłatą za kolorowe dodatki, nadliczbowe strony, fotografie, rysunki. – przewalutowaniami (wydawcy zagraniczni), – tłumaczeniem tekstu, – korektą językową tekstu, – składem tekstu/redakcją techniczna, – promocją publikacji u wydawcy?

W ramach informacji o wysokości opłat za opublikowanie artykułu naukowego / monografii naukowej należy podać jedynie koszty poniesione przez Uczelnię na rzecz wydawnictwa zewnętrznego.

Na potrzeby sprawozdawania przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki opłat za opublikowanie artykułów naukowych / monografii naukowych nie został określony zamknięty katalog kosztów. Opłaty podawane przez podmioty powinny spełniać dwa warunki:

1)            koszty powinny być poniesione na rzecz wydawnictwa zewnętrznego (czyli np. koszty korekty językowej/proof reading na rzecz podmiotu innego niż wydawnictwo nie powinny być uwzględniane);

2)            koszty powinny być ściśle związane z wydaniem publikacji (a nie np. jej promocją).

Koszty powinny być sprawozdawane w ujęciu brutto w złotych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wewnętrznej polityki rachunkowości stosowanej w danym podmiocie.