Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie publikacji

Co w sytuacji gdy publikacja może mieć różną wartość punktową zależnie od typu w jakim została wprowadzona?

Dlaczego zmieniła się kolejność autorów w podglądzie w Profilu Instytucji?

Wyślij nie działa, tylko znajdź w ORCID, czyli najpierw musimy sami wpisać lub ściągnąć publikacje do ORCID?

Co w przypadku, gdy w tekście publikacji jest zamieszczony numer DOI i taki jest wprowadzany przy rejestrowaniu publikacji a crossref go nie rozpoznaje? Co należy wówczas zrobić, aby uzupełnić DOI?

Czy upoważnienia (oświadczenia) autorów do wykazania publikacji w dorobku jednostki będzie można importować do PBN razem z informacjami o publikacjach przez API?

Gdzie znajdę informację o zakresie zmian wprowadzonych przez innego importera w publikacji już przeze mnie (jako importera) zweryfikowanej?

Czy kolejność autorów w opisach publikacji nie ma znaczenia?

Czy zakładka Hub Migracyjny to ten sam hub, który był udostępniany w kwietniu przy migracji z PBN 1.0 do PBN 2.0?

Czy trzeba uzupełniać afiliacje wszystkich jednostek, nawet jeśli jest ich 150-200 w pracach kolaboracji? Czy wystarczy podać tylko afiliację naszej instytucji?

Czy podczas dodawania publikacji w zakładce open access liczbę miesięcy trzeba uzupełniać tylko przy opcji „po opublikowaniu”? Co z opcją „przed opublikowaniem”?

Czy import prac do nowego PBN będzie możliwy tylko za pomocą API? Czy będzie jeszcze opcja „ręcznego” zrzutu publikacji (xml) dla instytucji, które do tej pory pracowały w ten sposób?

Czy działa już opcja wysyłania publikacji z PBN na konto ORCID autora? Czy to zadanie będzie mógł wykonać importer publikacji?

W jaki sposób zaraportować informacje o autorze, który nie posiada imienia? Rozporządzenie o POL-on definiuje, że należy podać imię i nazwisko autora/współautorów, jednak w niektórych krajach imię nie jest wymagane.

W jaki sposób raportować informacje o dacie dziennej Open Access? Nie zawsze znana jest dokładna data udostępnienia.