Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Co w sytuacji gdy publikacja może mieć różną wartość punktową zależnie od typu w jakim została wprowadzona?

Opis sytuacji po stronie użytkownika:

Co w sytuacji – artykuł z lat 2017-2018 w czasopiśmie w wykazie za 10 pkt. , ale jednocześnie jest to materiał pokonferencyjny indeksowany w Web of Science (czyli powinien być za 15 pkt.), jak to należy wpisać, aby uzyskać korzystniejszym punkty? W dawnym module sprawozdawczym PBN nie było pozycji materiał pokonferencyjny. Czy to oznacza, że należy wpisać pozycję na nowo? 

Rozwiązanie:

W obecnej wersji PBN publikacja pozostanie jako typ „Artykuł”. Należy dopisać dane o konferencji i wtedy zostanie potraktowana jako materiał konferencyjny.