Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jeśli artykuł został opublikowany w czasopiśmie płatnym, ale opłata została opłacona przez autora publikacji ale np. za tzw. punkty z tytułu wykonywanych recenzji w czasopiśmie – to czy należy zaznaczyć opcję inne + kwotę?

W POL-onie należy wykazywać jedynie opłaty za wydanie publikacji poniesione przez dany podmiot (uczelnię, instytut PAN, instytut badawczy etc.).