Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jeśli poniesione koszty były w zagranicznej walucie, a należy je podać w złotych brutto, to wg jakiego kursu i z jakiego dnia?

Koszty poniesione w walucie zagranicznej należy sprawozdawać w złotych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zasadami wewnętrznej polityki rachunkowości stosowanej w podmiocie. Jeżeli płatność została dokonana z rachunku złotowego i bank dokonał przeliczenia złotych na walutę zagraniczną, wówczas można sprawozdać kwotę, jaką bank potrącił z rachunku podmiotu w związku z realizacją płatności.