Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy istnieje zamknięty katalog kosztów określających wysokość opłat za publikacje?

Nie jest możliwym określenie zamkniętego katalogu kosztów. Generalnie chodzi o spełnienie dwóch warunków:

  • koszty ponoszone na rzecz wydawnictwa zewnętrznego (czyli np. koszty korekty językowej/proof reading na rzecz innego podmiotu nie powinny być uwzględnione);
  • koszty związane z wydaniem publikacji (a nie np. jej promocją).

Koszty powinien sprawozdawać podmiot, na który wystawiona została faktura przez wydawnictwo (w przypadku publikacji wieloautorskich, gdzie współautorzy mogą być z różnych polskich uczelni czy instytutów). Jest to najprostszy sposób uniknięcia podwójnego sprawozdawania kosztów (np. w sytuacji, gdy faktura za publikację  wystawiona jest przez wydawnictwo na podmiot, w którym zatrudniony jest tzw. autor korespondencyjny, ale jednocześnie podmioty, w których zatrudnieni są współautorzy, dzielą się potem kosztami; zresztą tego typu „dzielenie się kosztami” nie spełnia warunku 1) powyżej.