Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy wymienione w Rozporządzeniu ” źródło finansowania” będzie stanowić zamknięty słownik składający się z trzech wymienionych w Rozporządzeniu pozycji: – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, – środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, – inne, bez konieczności dalszego doprecyzowania źródła finansowania?

W odniesieniu do źródeł finansowania opłat za publikacje obowiązuje zamknięty katalog składający się z trzech pozycji:

  • środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy,
  • środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • inne,

bez konieczności dalszego doprecyzowania tych źródeł.

Przyjęte w systemie POL-on rozwiązanie w zakresie wskazywania źródeł finansowania opłat wydawniczych z jednej strony odpowiada wymogom § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n oraz pkt 5 lit. n rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, a z drugiej – ogranicza obciążenia sprawozdawcze nałożone na podmioty.