Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy zmiana nazw (kodów) jednostki w POL-on mają znaczenie?

Opis sytuacji po stronie użytkownika:

Jednostki zmieniły nazwę w Polon w 2019 r. w związku z tym importer ma w systemie dwie role importera – dla dwóch kodów tej samej jednostki.  Czy dla publikacji z lat 2017 i 2018 ma znaczenie, którą rolę importera wybiorę poprawiając dane? Podobnie w przypadku afiliacji – czy dodając afiliację autorom powinnem zwracać uwagę na fakt, że obecna jednostka autora ma inną nazwę niż w latach 2017-2018? 

Rozwiązanie:

Role do wydziałów (jeśli o taki typ jednostki chodzi) nie mają znaczenia – są tylko techniczne. Rekomendujemy nadawanie nowych ról jedynie do całego podmiotu. Afiliacja powinna być sprawozdawana możliwie tak jak na wolumenie. Jeśli jednak chce się zachować połączenie z POL-on można wybrać jednostkę z listy POL-on. Nie ma wytycznych prawnych w tym zakresie.