Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy doktoranci mogą zakładać konta w PBN?

Opis sytuacji po stronie użytkownika:

Czy doktoranci także mogą zakładać konta w PBN, łączyć z POLon, i ORCID? Składają oświadczenie o dyscyplinie i 3. oświadczenie przypisujące osiągnięcia do dyscypliny? Systemy PBN i POLon 'widzą’ doktorantów (uczestników Szkoły Doktorskiej) tak samo jak innych zatrudnionych autorów? 

Rozwiązanie:

Aktualnie system PBN nie dysponuje jeszcze zasobami systemu POL-on w zakresie uczestników szkół doktorskich. Obecnie trwają prace po stronie PBN, w celu umożliwienia tworzenia powiązań kont doktorantów z osobami z rejestrów POL-on. Efekty dla użytkowników będą widoczne najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2021 r.  

Pomimo braku informacji o uczestnikach szkół doktorskich w systemie PBN możliwe jest:
– zaraportowanie do systemu informacji o osiągnięciach takich osób wraz z ich numerem ORCID z tym, że w późniejszym terminie konieczna będzie identyfikacja osoby w publikacji na liście osób z POL-on oraz dodanie informacji o oświadczeniu osiągnięcia do konkretnej dyscypliny;
– założenie przez uczestnika szkoły doktorskiej konta w systemie PBN i powiązanie go z kontem w ORCID z tym, że w późniejszym terminie ważne będzie dodatkowo utworzenie powiązania z osobą z rejestrów systemu POL-on.