Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jak wpisać do PBN monografię dwóch autorów z tej samej dyscypliny, którzy podpisali się pod swoimi rozdziałami/częściami?

Opis sytuacji po stronie użytkownika:

Czy można wpisać taką publikację jako monografię dwóch autorów czy jako książkę pod redakcją bez redaktora i wpisać wszystkie rozdziały tych dwóch autorów? Jaka punktacja zostanie przyporządkowana takiej publikacji?  

Rozwiązanie:

Jeśli publikacja ma oznaczone autorstwo rozdziałów sprawozdajemy książkę pod redakcją (bez informacji o redaktorze naukowym) + te rozdziały. Jeśli autorstwo rozdziałów nie jest oznaczone sprawozdajemy to jako monografię wieloautorską (zwykła monografia w PBN). Punkty będą liczone zgodnie ze sprawozdawczością i rozporządzeniem – będzie to odzwierciedlone w SEDN.