Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kto weryfikuje i na jakim etapie, że monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim, skoro nie ma takiej informacji podanej w źródle?

W PBN trzeba koniecznie odzwierciedlić faktyczny stan – jeśli monografia jest przekładem musi to być zaznaczone w PBN. Inaczej będzie to nieprawdziwe sprawdzanie dorobku. W dalszych etapach ewaluacji KEN ma prawo do oceny poprawności merytorycznej sprawozdanych osiągnięć.