Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy jedna osoba może mieć więcej niż jedną afiliację?

Tak, jedna osoba może mieć więcej niż jedną afiliację.

Afiliacja nie jest równoznaczna z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 265 ust. 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Afiliacje w PBN nie oznaczają oświadczenia w rozumieniu ewaluacji. To są afiliacje bibliograficzne – autor może mieć więcej niż jedną. Sprawozdajemy tak jak jest na książce/wolumenie, czyli należy wprowadzić taką afiliację jaka znajduje się faktycznie na publikacji (dlatego może być więcej niż jedna). Techniczny ekwiwalent oświadczenia, o którym mowa wyżej będzie realizowany w procesie podpinania publikacji do Profilu Instytucji.