Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dlaczego nie mogę zalogować się z ORCID ID?

Powodem braku możliwości zalogowania się z ORCID ID jest brak połączonego konta w ORCID z kontem PBN. Aby móc logować się z OPI PIB należy mieć połączone konto w ORCID z kontem PBN.

W systemie PBN jest możliwość założenia konta za pomocą logowania poprzez istniejące konto w ORCID. Procedura zakładania konta w PBN w ten sposób polega na wybraniu na stronie logowania do PBN, przycisku „Logowanie z ORCID ID”. Wówczas strona przeniesie nas do strony logowania systemu ORCID gdzie należy się zalogować (lub zarejestrować, jeśli nie mamy jeszcze konta w ORCID). Po zalogowaniu do ORCID, należy dokonać autoryzacji konta ORCID z systemem PBN. Po autoryzacji system ORCID przenosi użytkownika do systemu PBN gdzie należy podać adres e-mail do rejestracji. Na podany e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy otworzyć aby aktywować konto. Jeśli konto zostanie pomyślnie aktywowane, można się logować z ORCID ID a numer ORCID użytkownika jest automatycznie powiązany.