Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dlaczego w repozytorium w PBN występują wielokrotnie duplikaty mojej publikacji?

Repozytorium systemu PBN stanowi zbiór publikacji zaimportowanych z dawnego Modułu Repozytoryjnego (PBN MR), publikacje przemigrowane z Modułu Sprawozdawczego – PBN MS (poprawiane w Hubie Migracyjnym) oraz publikacje wprowadzane do systemu od 19.05.2020 r. (czyli od momentu udostępnienia systemu PBN w wersji produkcyjnej).

Jeżeli w publikacji w PBN MR lub PBN MS nie został wprowadzony numer DOI, nie było technicznej możliwości scalenia wielu publikacji w jeden rekord. Z tego powodu w repozytorium nowego PBN niejednokrotnie występuje więcej niż jedna publikacja o tym samym tytule.

Nie są to jednak duplikaty publikacji, które były usuwane przez Importerów Publikacji w trakcie pracy z Hubem Migracyjnym, gdzie Importerzy Publikacji usuwali duplikaty publikacji w ramach swojego podmiotu. Publikacje, które będą brały udział w procesie ewaluacji to te publikacje, które podmiot ma w swoim Profilu Instytucji (czyli dokładnie te, które zaraportował w systemie PBN MS oraz te, które wprowadził do nowego systemu i powiązał z Profilem Instytucji). Wersje publikacji znajdujące się w ogólnodostępnym repozytorium (a więc czasem także duplikaty) nie mają znaczenia w ewaluacji.