Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Gdzie znajduje się informacja, że sprawozdawana publikacja musi być na koncie ORCID – z jakiej ustawy/rozporządzenia to wynika?

Obowiązek ten określa art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który brzmi:
„Monografie  naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało jednak o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej 2022 r. od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.